Tekvice – vďačné na dekoráciu domu

5.okt 2016

Tekvice – vďačné na dekoráciu domu

Príchod jesene a daždivého počasia nemusí znamenať, že aj v našich dvoroch a pred domami má vládnuť pochmúrne ovzdušie. Naopak. Veď aj jeseň je krásna a ponúka nám za priehrštie možností ako si upraviť okolie. Rodine Blažekovej z Pivnice jesenné obdobie skutočne neprekáža. Šikovne realizovali svoje idey a na to nepotrebovali zvláštny materiál. Iba tekvice, farby a dobrú vôľu.

 

14456750_1783875011868779_2004568874_o

14466432_1783875888535358_1854448360_o

14470756_1783875778535369_1769193838_n

14483864_1783875808535366_679008977_n

14536869_1787640161492264_116255161_o

Manželský pár Jarmila a Vladko Blažekovci si rôznymi dekoráciami skrášľujú dom počas celého roka. Tento raz využili aj tekvice, ktoré, ako nám Jarmila Blažeková povedala, celkom náhodou vyrástli do takého nezvyčajného tvaru, ktoré boli vhodné na zhotovenie tvarov v podobe vtákov.

14488881_1783875251868755_447787302_o

14489773_1783491595240454_1676699087_o

14489796_1783875971868683_574979815_o

14513624_1783876045202009_1395094346_o

Ak máte radi jesenné dekorácie, ale chýba vám idea ako by ste si mohli upraviť dvor a priedomie, ponúkame vám dekorácie, ktoré zhotovili Blažekovci. Zároveň vás vyzývame, aby ste nám zaslali fotografie vašich jesenných dekorácií. Využime spolu plody a farby jesene!

Jasmina Pániková   

Foto: Archív rodiny Blažekovej

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs