O eurointegrácii a právach národnostných menšín

22.feb 2017

O eurointegrácii a právach národnostných menšín

Ďalší  okrúhly stôl na tému nielen aktuálnu, ale i  navrstvenú a podnetnú. Predstavitelia štátnych a parlamentných  inštitúcií a civilného úseku, nezávislých telies a národnostných rád, hovorili dnes  v novosadskom hoteli Prezident o otázkach  súčasného postavenia, problémoch  a perspektívach národnostných menšín. Podujatie, prvýkrát spoločne usporiadané Strediskom pre regionalizmus a Nadáciou Hanns Seidel otvoril riaditeľ strediska Aleksandar Popov.

                       Nielen o dohodách

Záujem bol veľký

Záujem bol veľký

Aleksandar Popov vyzdvihol, že by dôraz pri snemovaní mal byť na dohodách o bilaterálnych vzťahoch Srbska so susednými štátmi, s cieľom predísť ďalším nedorozumeniam s nimi v prístupovom procese.

Lutz Kober, riaditeľ kancelárie nemeckej nadácie pre Srbsko a Čiernu Horu  podotkol, že v Srbsku pôsobia od začiatku 20. storočia a že je akcent v činnosti na podpore integračného procesu, vnútornej bezpečnosti a postavení mladých.      

O aktuálnej chvíli eurointegrácie a pobyte expertnej misie Rady Európy v Srbsku  sa zmienila hlavná negociátorka Tanja Miščevićová. Podotkla, že je ohniskom ich  záujmu v tejto chvíli vzdelávanie – otázka učebníc, ako aj informovanie – najmä mediálna situácia po privatizácii.

                Mnoho úloh

Nové poznatky a skúsenosti

Nové poznatky a skúsenosti

Riaditeľka Kancelárie pre ľudské a menšinové práva Suzana Paunovićová sa sústredila na otázky realizácie Akčného plánu pre národnostné menšiny. Je to až 120 aktivít rôzneho významu a dosahu, ktoré na starosti má 70 realizátorov.  Goran Bašić zo Siete pre interkultúrnosť hovoril o význame a aplikovaní európskych hodnôt u nás, kým sa štátny tajomník v Ministerstve štátnej správy Ivan Bošnjak zameral na viaceré aspekty pôsobenia uvedeného ministerstva smerom k naplneniu práv menšín.

                 Tri panely       

Okrúhly stôl mal tri tematické okruhy. Prvým  bol normatívny rámec a prax vzťahujúce sa na práva menšín vo svetle eurointegrácie. Druhým boli príklady dobrej praxe a kritéria EÚ ohľadne ochrany práv menšín, treťou pohľad z uhla národnostných menšín. V ňom hlavne hovorili predstavitelia národnostných rád.          

 

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs