Naše volebné matičné obzory

22.feb 2017

Naše volebné matičné obzory

Národnostné spoločenstvá, podobne ako tie väčšinové, majú svojich begov. Dokonca aj takých, ktorí by radi, a to čím skôr, vystriedali súčasných.

Všakáno a pochopiteľne, na takom systéme sú založené aj mnohé štátne zriadenia, ktoré síce nesú prívlastok demokratický, ale vládne tam silná ruka jedného človeka. Vidieť to z aktuálneho cirkusu, pardon, situácie v súvislosti s nadchádzajúcimi prezidentskými – a logika vecí nakladá – pravdepodobne aj parlamentnými voľbami. V prípade teda, že nepríde k rotácii funkcií, ako to býva napr. v Rusku. Predvídať je však ťažko, veď politika je druhé najstaršie remeslo na svete, v ktorom pravidlá veľmi neplatia, podobne ako ani v tom prvom…

Matičné voľby

Nechajme však vysokú politiku bokom. Máme totiž pred sebou aj iné tohtoročné voľby. Matičné, ktoré by mali byť dakedy na jar, ale už teraz u mnohých prebúdzajú zvedavosť, a to nielen novinársku.

Vieme, kto kreslo hlavy MSS neobsadí, keďže uplynulý víkend neprišlo k zmene stanov tejto neziskovej občianskej mimovládnej organizácie, pomocou ktorej by sa vymazal odsek obmedzujúci voľbu predsedu najviac dvakrát za sebou. Odsek zostal, čo je v podstate asi dobre.

Voľby sú vymyslené na to, aby sa veci menili, posúvali, rozvíjali. Ľudská múdrosť, prameniaca z viactisícročnej skúsenosti v oblasti štátneho zriadenia a riadenia štátu, predtým cisárstva, kmeňa atď., priniesla inštitúciu volieb a spolu s ňou aj štvorročný, resp. päťročný mandát, prípadne dva. Funkcia volieb je totiž legitimačná, stabilizačná, aktivizačná, kontrolná. Na to netreba zabúdať. Ani v prípade matičných volieb, ktoré zrejme budú využité na „prípravu terénu“ na voľby do národnostných rád národnostných menšín v roku 2018.

Voľby však – hociktoré, hocijaké – samy o sebe nemusia znamenať a následne priniesť stabilizáciu, po ktorej naša komunita už naozaj túži. Aj si ju zaslúži. Čoskoro totiž zistíme, čo prinesú voľby do „jednotnej inštitúcie Slovákov žijúcich v Republike Srbsko“, v ktorej badať nejednotnosť a animozity, sčasti aj stranícku politiku, ktorá sa chce dostať do MSS.

Aj toto vlastne hovorí o nadmernej politizácii inštitúcií. Všetkých. Spolitizovaná je dokonca aj inštitúcia obyčajného, všedného života. A nevidieť tomu koniec, ani stabilizáciu na obzore.

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs