EUROKOMPAS 2014: Tézy a antitézy

24.okt 2014

EUROKOMPAS 2014: Tézy a antitézy

43coraxV dobe, v ktorej žijeme, keď ani ráno často nevie, čo nesie deň, jasné je, že je vysvetľovanie a ozrejmovanie významu eurointegrácie nielenže úlohou potrebnou a nutnou, ale i stálou. Do verejnosti sa totiž dostáva mnoho mylných názorov a téz, ktorých úporné opakovanie môže občanov zmýliť. Zjavne je preto potrebné niektoré z nich ozrejmiť, s účelom dostať sa k podstate a pointe.

Jednou z najčastejších je mienka, že je pre Srbsko lepšie a výhodnejšie zostať neutrálnym, lebo by vstupom do EÚ údajne prišlo o Kosovo a pristúpilo k NATO.

Podstata je však celkom inde. Srbsko už má štyroch susedov v radoch únie: Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko a Rumunsko, kým sú všetci ďalší na ceste vstupu. Začlenením sa do Európskej únie naša krajina by mohla mať osoh z členstva, ktorý už majú členské štáty, ako aj tí susedia, ktorí k tomu intenzívne spejú. Srbsko sa v rámci únie stane vplyvnejším vo svete ďakujúc spoločnej obchodnej a investičnej politike a sieti pozostávajúcej z viac než 130 delegácií EÚ na planéte. V spolupráci s inými členmi bude môcť stanovovať spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a tešiť sa z plodov spolupráce s inými globálnymi aktérmi a strategickými partnermi, ako sú USA, Čína, Japonsko, Brazília, Rusko, India, Kanada, Mexiko, Južná Kórea, Juhoafrická republika…

Ešte od začiatku rokov päťdesiatych únia je pôvodcom a najúspešnejším príkladom regionálnej integrácie. Mnohé regionálne skupiny v Afrike, Ázii, v Južnej Amerike počas uplynulých rokov a desaťročí prijali integračné ciele a inštitucionálne rámce, ktoré sú aspoň formálne blízke modelu EÚ. Najznámejšími príkladmi je Združenie krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), Severoamerická dohoda o voľnom obchode (NAFTA), Ekonomické spoločenstvo štátov západnej Afriky (ECOWAS), Africká únia (AU)…

Ďalšou tézou je, že EÚ bude v Bruseli rozhodovať o našich životoch. A my sme len malou krajinou, ktorá nemôže vplývať na jej politiku…

V tomto kontexte treba vedieť, že je pristúpenie Európskej únii demokratickým procesom. Posledné slovo v tom budú mať občania, ktorí o vstupe rozhodnú na referende. EÚ a jej inštitúcie sú na mieru nielen jednotlivých členských štátov, ale aj všetkých ich občanov. Hlas občanov Srbska sa v únii bude počuť prostredníctvom našich predstaviteľov v jej inštitúciách, vrátane priamo zvolených členov Európskeho parlamentu. A Srbsko a naši občania budú vplývať na schvaľovanie rozhodnutí v Bruseli práve tak, ako to robia i iné členské štáty.

                  Oto Filip

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs