Dnes prebiehajú voľby do menšinových národnostných rád

26.okt 2014

Dnes prebiehajú voľby do menšinových národnostných rád

Voľby do národnostných rád národnostných menšín sú vypísané na dnes, keď si nových členov menšinovej samosprávy priamym spôsobom bude voliť 17 menšín, vrátane slovenskej, kým prostredníctvom elektorov si nové zloženie NRNM zvolia predstavitelia troch národnostných spoločenstiev.

Volebné miesta, ktorých je v celom Srbsku 881, sa otvorili dnes ráno o siedmej a hlasovať možno do 20.-tej hodiny.

Suzana Paunovićová (foto: www.mc.rs)

Suzana Paunovićová (foto: www.mc.rs)

Riaditeľka Kancelárie pre ľudské a menšinové práva pri Ministerstve štátnej správy a lokálnej samosprávy Suzana Paunovićová poukázala na to, že do 20. októbra do osobitného voličského zoznamu bolo zapísaných 488 572 voličov.

– V porovnaní s voľbami 2010 máme takmer o 30 tisíc voličov viacej, ktorí sú na osobitných voličských zoznamoch, – vyhlásila Paunovićová, a zároveň pripomenula, že sa tohtoročné voľby usporadúvajú podľa novej zákonnej regulatívy, keďže srbský parlament v máji schválil zmeny Zákona o národnostných radách národnostných menšín, ktoré sa, okrem iného, týkajú vylepšenia volebného procesu, ochrany osobných údajov a procesu konštituovania národnostných rád.

Paunovićová vyzdvihla aj význam novinky, ktorá sa odzrkadľuje v tom, že proces volieb do NRNM 2014 má na starosti Republiková volebná komisia.

– Tento údaj pridáva celému volebnému procesu dodatočnú istotu a dôveru voličov, – vyhlásila Paunovićová pre Tanjug a prináša RTV.

Slovenská národnostná menšina dnes priamym spôsobom volí 29 členov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a to z ponúknutých piatich listín.

(podľa RTV)

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs