RIK: Konečné výsledky volieb do NRSNM

30.okt 2014

RIK: Konečné výsledky volieb do NRSNM

Počas volieb do NRSNM v Hajdušici (foto: V. Hudec)

Počas volieb do NRSNM v Hajdušici (foto: V. Hudec)

Najviacej mandátov – desať – v novom zložení Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bude mať listina Slovenská identita – Anna Tomanová Makanová, za ktorú hlasovalo 3 294 voličov, zverejnila dnes Republiková volebná komisia.

Druhoumiestnená listina Slováci vpred! – Pavel Surový získala deväť madátov a 2 814 hlasov, kým šesť predstaviteľov v novej NRSNM bude mať listina Matica slovenská v Srbsku – Za slovenskosť – Katarína Melegová-Melichová, za ktorú hlasovalo 1 846 oprávnených voličov.

Liga Slovákov Vojvodiny získala tri mandáty (1 051 hlasov) a Slovenská strana – Ján Paul iba jeden mandát (519 hlasov).

Konečné výsledky, ktoré dnes zverejnil RIK sa teda nelíšia od preliminárnych, ktoré boli známe od pondelka.

Príslušníci slovenskej menšiny v nedeľu 26. októbra volili na 16o volebných miestach. Ako bolo konštatované ešte v deň volieb, záujem voličov bol malý, keďže sa z 31 196 zapísaných do osobitného voličského zoznamu na voľbách odozvalo 9 682 Slovákov, pričom 155 hlasovacích lístkov bolo neplatných.

V nadchádzajúcich dňoch sa očakáva konštituovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, keďže zákonná lehota je 20 dní od uskutočnenia volieb.

O možných koalíciách sa nateraz  iba povráva, ale predstavitelia jednotlivých listín ešte oficiálne nezverejnili konečné dohody.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

 

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs