Včera sa skončila Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014

1.nov 2014

Včera sa skončila Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014

Foto: A. Meleg

Foto: A. Meleg

V Bratislave sa včera skončila dvojdňová Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014, ktorú od roku 1999 organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Hlavnou témou konferencie bol prístup štátov,v ktorých žijú a pôsobia Slováci, k národnostným menšinám a krajanským komunitám.

Záštitu nad tohtoročným podujatím, na ktorom sa zúčastnilo takmer 90 Slovákov žijúcich v zahraničí z 22 krajín a takmer 30 hostí zo Slovenska,  prevzal slovenský prezident Andrej Kiska.

Na začiatku konferencie slávnostne odovzdali Cenu Ondreja Štefanku Nine Holej, krajanskej aktivistke v prostredí Slovákov v USA. Cenu O. Štefánku udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku významným osobnostiam slovenského krajanského života na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra slovenskej Dolnej zeme Ondreja Štefanka.

 

Igor Furdík, predseda ÚSŽZ (foto: www.uszz.sk)

Igor Furdík, predseda ÚSŽZ (foto: www.uszz.sk)

Pracovnú časť  otvoril  predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík, ktorý okrem iného informoval o novej inštitucionálnej príslušnosti ÚSŽZ pod Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Touto zmenou získal ÚSŽZ okrem operatívnych výhod a flexibility výkonu štátnej politiky aj gesciu podpredsedu vlády SR a ministra zahraničných vecí vo vzťahu k štátnej politike k Slovákom žijúcim v zahraničí.

Furdík hovoril aj o pozitívnych zmenách smerovaných na zjednodušenie a zlacnenie procesu získania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, ktoré dáva právo Slovákovi žijúcemu v zahraničí na pobyt na území Slovenskej republiky v rámci stanovených pravidiel.

Počas dvojdňovej konferencie odzneli cenné príspevky, v ktorých si účastníci vymenili informácie a praktické skúsenosti o možných spôsoboch získavania podpory pre svoju činnosť.

Účastníci diskutovali aj na iné vážne témy, akou je otázka zachovania národného povedomia a jazyka u mladej generácie a otázka prípravy novej koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, ktorej príprava je aktuálnou prioritou ÚSŽZ. 

Rokovanie Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014 sa ukončilo prijatím záverov, v ktorých sa, okrem iného,  vysoko hodnotia doterajšie aktivity a  obetavosť organizátorov a podporovateľov krajanského života vo svete, ich úsilie rozvíjať slovenskú spolupatričnosť, hodnoty kultúrneho dedičstva a ďakuje predchádzajúcim aj  súčasným aktivistom, členom spolkov a organizácií za ich obetavosť a nenahraditeľný vklad pri presadzovaní našich spoločných záujmov.

(podľa: www.uszz.sk)

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs