DIVADELNÝ VAVRÍN 2014: Kovačičania – víťazi prehliadky

3.nov 2014

DIVADELNÝ VAVRÍN 2014: Kovačičania – víťazi prehliadky

Najúspešnejší na 45. PSODT Divadelný vavrín 2014 (foto: A. Chalupová)

Najúspešnejší na 45. PSODT Divadelný vavrín 2014 (foto: A. Chalupová)

Včera 2. novembra 2014 v sieni Domu kultúry 3. októbra v Kovačici sa usporiadalo slávnostné vyhodnotenie 45. Divadelného vavrínu.

Divadelný vavrín, ktorý prebiehal v dňoch 24. októbra až 2. novembra 2014 v Kovačici ponúkol jedenásť súťažných divadelných inscenácií.

Odborná komisia, ktorú tvorili Miroslav Fábry, Danka Hriešiková a Monika Necpálová, udelila najprestížnejšiu cenu – Divadelný vavrín 2014, ktorá sa udeľuje za najlepšiu divadelnú inscenáciu na prehliadke, domácemu predstaveniu Starý frfloš, autora Carla Goldoniho a v réžii Jána Makana.

Striebornú plaketu získal SKUS hrdinu Janka Čmelíka – Slovenské divadlo VHV za inscenáciu Živý bič, autora Mila Urbana a v réžii Aničky Balážovej, kým tretiu cenu, bronzovú plaketu, udelili mladému padinskému divadelnému súboru Domu kultúry Michala Babinku, zapredstavenie Čakanie na Godota, autora Samuela Becketta a v réžíí Martina Labáta.

Divadelný vavrín 2014 bol zorganizovaný pod patronátom NRSNM a nositeľ tohtoročného Divadelného vavrínu bude reprezentovať slovenské vojvodinské divadlo na Scénickej žatve v Martine na Slovensku.

Anička Chalupová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs