RIK: Predbežné výsledky volieb do NRSNM

27.okt 2014

RIK: Predbežné výsledky volieb do NRSNM

rikNa dnešnej konferencii pre novinárov Republiková volebná komisia zverejnila predbežné výsledky volieb.

Na voľbách členov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny najviac hlasov získala listina Slovenská identita – Anna Tomanová-Makanová 3 293 hlasov (10 mandátov).

Druhou umiestnenou listinou je listina Slováci vpred! – Pavel Surový 2 814 hlasov (9 mandátov), po nej nasledujú Matica slovenská – za slovenskosť – Katarína Melegová-Melichova 1 846 (6 mandátov), Liga Slovákov Vojvodiny – Ján Brna 1 051 hlasov (3 mandáty) a Slovenská strana – Ján Paul 519 hlasov (1 mandát).

Do osobitných voličských zoznamov sa zapísalo 31 195 príslušníkov slovenskej národnosti a na voľby vyšlo 9 681 voličov.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs