Padina: Najviac hlasov pre listinu č. 4

27.okt 2014

Padina: Najviac hlasov pre listinu č. 4

volebni_urnaPodľa predbežných výsledkov v Padine zvíťazila listina Slováci vpred! Pavel Surový – 336 hlasov.

Slovenská identita – Anna Tomanová-Makanová – 231 hlasov, Slovenská strana – Ján Paul – 195 hlasov, Liga Slovákov Vojvodiny – 122 hlasov a Matica slovenská – za slovenskosť – 65 hlasov.

V Padine hlasovalo 962 voličov.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs