Kovačica: Najviac hlasov pre listinu č. 1

27.okt 2014

Kovačica: Najviac hlasov pre listinu č. 1

volebni_urnaPodľa predbežných výsledkov v Kovačici zvíťazila listina Slovenská identita – Anna Tomanová-Makanová – 450 hlasov.

Nasledujú listiny Liga Slovákov Vojvodiny – 186 hlasov, Slovenská strana – Ján Paul – 118 hlasov, Slováci vpred! Pavel Surový – 116 hlasov a Matica slovenská – za slovenskosť – 48 hlasov.

V Kovačici hlasovalo 946 voličov.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs