Predbežné výsledky volieb do NRSNM

27.okt 2014

Predbežné výsledky volieb do NRSNM

volebni_urnaPodľa predbežných výsledkov, ktorými disponujeme, na voľbách členov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny najviac hlasov získala listina Slovenská identita – Anna Tomanová-Makanová 31,81 % (10 mandátov).

Druhou umiestnenou listinou je listina Slováci vpred! – Pavel Surový 29,89 % (9 mandátov), po nej nasledujú Matica slovenská – za slovenskosť – Katarína Melegová-Melichova 21,6 % (6 mandátov), Liga Slovákov Vojvodiny – Ján Brna 11,12 % (3 mandáty) a Slovenská strana – Ján Paul 5, 58 % (1 mandát).

Pripomíname, že konečné výsledky budú zverejnené vo štvrtok.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs