Stará Pazova: Najviac hlasov pre listinu Slováci vpred! Pavel Surový

26.okt 2014

Stará Pazova: Najviac hlasov pre listinu Slováci vpred! Pavel Surový

volebni_urnaPodľa predbežných výsledkov v Starej Pazove najviac hlasov získala listina Slováci vpred! Pavel Surový – 534 hlasov.

Listina Slovenská identita – Anna Tomanová-Makanová – 275 hlasov,  Matica slovenská – za slovenskosť – 201 hlasov, Slovenská strana – Ján Paul – 64 a Liga Slovákov Vojvodiny – 34 hlasov.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs