Predbežné výsledky volieb do NRSNM

26.okt 2014

Predbežné výsledky volieb do NRSNM

Predbežné výsledky do NRSNM vyzerajú nasledovne.

Najviacej hlasov získala listina č. 1 Slovenská identita – Anna Tomanová-Makanová 2997 hlasov (33.53%), potom nasleduje listina č. 4 Slováci vpred – Pavel Surový 2706 hlasov (30.27%), listina č. 3 Matica slovenská v Srbsku – Za slovenskosť – Katarína Melegová-Melichová 1746 hlasov (19.53%), listina č. 2 Liga vojvodinských Slovákov – Ján Brna 982 hlasov (10.99%), kým listina č. 5 Slovenská strana – Ján Paul má 508 hlasov (5.68%), – uvádza TV Petrovec, odvolávajúc sa na Republikovú volebnú komisiu.

 

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs