Volebná účasť v slovenských osadách

26.okt 2014

Volebná účasť v slovenských osadách

Podľa údajov, ktoré uviedla TV Petrovec, do 16.00 v Báčskom Petrovci hlasovalo 17 % voličov, v Aradáči 23 %, Báčskej Palanke 25 %, Bielom Blate 15 %, Boľovciach 34 %, Čelareve 27 %, Dobanovciach 50 %, Kovačici 20 %, Kulpíne 19 %, Kysáči 20 %, Laliti 45 %, Lugu 18 %, Ľube 5 %, Erdevíku 31 %, Hajdušici 25 %, Hložanoch 21 %, Jánošíku 18 %, Padine 8 %, Pivnici 20 %, Selenči 27 %, Starej Pazove 23 %, Šíde 11 % a vo Vojlovici 22 % oprávnených voličov.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs