Slovenská strana spochybňuje voľby

26.okt 2014

Slovenská strana spochybňuje voľby

volebni_urnaSlovenská strana dnes večer vyhlásila, že početným voličom nebolo dovolené hlasovanie, aj keď sú zapísaní do osobitných voličských zoznamov a to právo využili aj na minulých voľbách. Podľa predsedu Slovenskej strany Jána Paula viac ako polovica voličov nedostála pozvánky na voľby, resp. na pozvánkach je zle uvedené meno jedného z rodičov, voličské zoznamy nie sú ažúrované a väčšina volebných listín nemá svojich predstaviteľov vo volebných výboroch.

Ako RTV Vojvodiny uvádza voľby prebiehali bez incidentov, okrem v Tutine a v Novom Pazare.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs