EXIT 2014: Festivalová prezentácia projektu GOOD STORY

11.júl 2014

EXIT 2014: Festivalová prezentácia projektu GOOD STORY

Projekt GOOD STORY na Exite (foto: Andraš Otoš)

Projekt GOOD STORY na Exite (foto: Andraš Otoš)

Médiá v jazykoch menšinových spoločenstiev Hlas ľudu, Libertatea, Magyar Szó, Hét Nap a Ruske slovo spolu so Strediskom pre rozvoj menšinových a lokálnych médií majú spoločnú prezentáciu na EXIT festivale na Veľtrhu mimovládnych organizácií, ktorý prebieha tento víkend na Petrovaradínskej pevnosti. 

Stredisko pripravilo zaujímavý prezentačný materiál. Návštevníci stánku si môžu zaobstarať najnovšie vydania médií, ktoré sa prezentujú, ako aj odznaky a letáky, ktoré sú účelovo dizajnované pre toto podujatie a na ktorých sú uvedené adresy portálov, resp. online vydaní uvedených médií.

Stánok možno navštíviť v každý festivalový večer v období 19-23.00 h.

mail-good-storyV sobotu, 12. júla v termíne od 12,00 – 14,00 v rámci festivalového programu Agora na fakulte pre manažment v Sriemskych Karlovciach sa uskutoční panel-konferencia GOOD STORY, ktorej nosnou témou sú tzv. menšinové mládežnícke časopisy, akým je slovenský vojvodinský časopis pre mladých Vzlet.

Koncepciu a harmonogram panelu nájdete na www.mediaminority.com.

(zdroj: Heror Media Pont)

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs