EXIT 2014: V Sriemskych Karlovciach sa uskutočnil panel Good story

12.júl 2014

EXIT 2014: V Sriemskych Karlovciach sa uskutočnil panel Good story

Foto: Otoš Andraš

Foto: Otoš Andraš

Na Fakulte pre manažment v Sriemskych Karlovciach v organizácii EXIT nadácie a Strediska pre rozvoj menšinových a lokálnych médií sa dnes uskutočnil konferenčný panel pod názvom Good story, ktorého hlavnou témou boli mládežnícke vydania médií v jazykoch národnostných spoločenstiev.

O vydaniach pre mladých hovorili Maja Zazuljak, zodpovedná redaktorka rusínskeho MAK-u, Stevan Lenhart, zodpovedný redaktor slovenského VZLET-u, Edit Laszlo, riaditeľka maďarského Hét Nap, Blanka Czilik a Norbert Gyory, predstavitelia maďarského Képes Ífjuság, Tatjana Petrika, novinárka-spolupracovníčka rumunského Tineretea a Skender Saćipi, riaditeľ portálu v albánskej reči titulli.com. Panel moderovala Nataša Heror, predsedníčka Strediska.

Foto: Otoš Andraš

Foto: Otoš Andraš

V diskusii, ktorá nasledovala po úvodných prezentáciách časopisov a online vydaní, sa hovorilo o potrebe formovania osobitných redakcií on-line vydaní mládežníckych médií, keďže prax ukázala, že nejestvuje potrebná kvalita, keď ide o ažúrnosť týchto webových stránok, lebo printové vydania sú ešte stále primárnymi.

Kým Stevan Lenhart navrhol opätovné zoskupenie mládežníckych redakcií v zmysle experimentálneho viacjazykového vydania, Edita Laszlo poukázala na výnimočný pokrok v rozvoji online vydania Hét Nap.  a náskok nákladu printového vydania o 3,5 percenta v roku 2013.

Nedostatočne vyvinutá percepcia o médiách v jazykoch národnostných menšín a imperatív obojsmernej komunikácie – to sú závery dnešnej konferencie. Účasť študentov FAM-u na paneli sa vytvorila možnosť pre spoluprácu a spoznávanie tejto oblasti mediálneho priemyslu, čo je aj jeden zo základných cieľov činnosti Strediska pre rozvoj menšinových  a lokálnych médií.

Na tejto udalosti, ktorú podporilo Veľvyslanectvo Švajčiarska a Oddelenie pre médiá Misie OBSE v Srbsku, prítomní boli  aj predstavitelia OBSE Bojan Janković, Gordana Predić a Iljasa Musli.

(zdroj: Stredisko pre rozvoj menšinových a lokálnych médií)

 

 

 

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs