Festival Jarné nôty: Od nadaných inštrumentalistov po majstrov hudby

22.jún 2019

Festival Jarné nôty: Od nadaných inštrumentalistov po majstrov hudby

V Báčskom Petrovci Festival vážnej hudby Jarné nôty Miestny odbor Matice slovenskej Petrovec usporadúva už dvadsať tri rokov. Festival vážnej hudby sa udial aj včera večer v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom.

Anastasija Mrdaková

Festival mladých talentov Jarné nôty organizuje MOMS Petrovec od roku 1995. Podujatie patrí medzi tradičné festivaly, ktorých význam prerástol rámce miestnej, dokonca regionálnej manifestácie. Zoskupuje od mladších po najvýznamnejších našich mladých umelcov – interpretátorov vážnej hudby, ktorí vďaka svojim vynikajúcim úspechom na regionálnych, republikových, štátnych a medzinárodných súťaženiach získali odmeny.

Marta Milašinovićová

Festival už viacero rokov má aj medzinárodnú účasť a zúčastnili sa ho nielen naši mladí virtuózi, ale aj mladí hudobníci z Rumunska a Maďarska.

Ksenija Vujačićová

Tak tomu bolo aj vo Svetový deň hudby včera na 23. ročníku Jarných nôt v slávnostnej sieni petrovského gymnázia.

Práve gymnázium od začiatku podalo nápomocnú ruku tomuto festivalu a pritúlilo ho. Takže česť otvoriť tohtoročné vydanie Jarných nôt mala riaditeľka gymnázia Anna Medveďová.

Martin Červený

Na úvod o podstate organizovania festivalu v mene organizátora prítomným sa prihovorila, a pozdravila aj vzácnych hostí, predsedníčka MOMS Petrovec Katarína Melegová-Melichová.

Na úvod podujatia prítomných pozdravil aj podpredseda Svetového združenia Slovákov Pavel Hlásnik z Nadlaku.

Hudobníci

Benedikt Murvai

Potom sa na výslnie, vlastne k hre na nástrojoch dostali inštrumentalisti, sólisti a hudobné telesá.

Prvé dve účastníčky koncertu boli flautistky z Petrovca Anastasija MrdakováMarta Milašinovićová, ktoré na klavíri ich ako aj viacero ďalších interpretov sprevádzala profesorka Ivana Šoškićová.

Jasminka Poláčeková

Po nich vystúpili mladí klaviristi Ksenija Vujačićová, Martin Červený, obaja z Petrovca.

Z Maďarska z Bekešskej Čaby na festival prišiel šiestak Benedikt Murvai a z nadlackej základnej školy aj siedmačka Jasminka Poláčeková. Obaja sa predstavili hrou na klarinete.

Záverečnú časť žiakov základných škôl ukonči Spevácky zbor Smejko zo Základnej školy Jána Čajaka z Petrovca, ktorý zaspieval piesne z vlastného repertoára.

Dirigovala im Iveta Kováčová a na klavíri ich sprevádzal Vladimír Kováč.

Spevácky zbor Smejko

Na rade boli stredoškoláci. Najprv sa publiku prednesom troch skladieb predstavilo husľové dueto Aleksandar LučićMartin Ján Javorník z Hudobného atleliéru v Novom Sade.

Aleksandar Lučić a Martin Ján Javorník

Prváčka Iveta Kováčová, žiačka strednej Hudobnej školy Isidora Bajića v Novom Sade sa po dirigovaní zboru predstavila aj hrou na klavíri.

Záver koncertu patril našim dvom už osvedčeným, vrcholným a medzinárodne osvedčeným hudobným esám.

Iveta Kováčová

Operným spevom obecenstvo najprv očarila Katarína Kalmárová z Vojlovice.

Katarína Kalmárová

Po nej sa predstavil teraz už študent na postgraduálnych štúdiách na Akadémii umení v Novom Sade klavirista Marek Stupavský.

Doteraz získal mnohé domáce a medzinárodné ceny a uznania a absolvoval rad sólistických koncertov doma a v zahraničí a aj v Petrovci preukázal svoje hudobné zanietenie.

Marek Stupavský

Festival moderovala a konkrétnejšie o účastníkoch a ich úspechoch hovorila Viera Dorčová-Babiaková.

Organizátor podujatia všetkým účastníkom festivalu udelil diplomy za účasť a knižnú pamiatku. Tiež aj CD platne z predchádzajúcich Jarných nôt.

 

 

 

 

 

 

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs