NA OSLAVE SVIATKU HUDBY V KOVAČICI

22.jún 2019

NA OSLAVE SVIATKU HUDBY V KOVAČICI

Medzinárodný deň hudby – 21. júna, ktorý sa vo svete oslavuje už vyše 37 rokov, oslávili včera aj v Kovačici.

Zhruba stovka mladých talentov z Kovačice a Padiny sa k oslave sviatku hudby pričinilo tancom, piesňou a hrou na hudobnom nástroji. Predstavili sa najprv najmladšie sólistky, účastníčky Festivalu slovenských ľudových piesní Rozspievané klenoty Hana Barcová, Katarína Válovcová, Mária Magdaléna Torňošová a Tina Vesteková z Kovačice a Maja Durgalová z Padiny, kým z tých starších rozspievaných klenotov si na javisko Domu  kultúry 3. októbra v Kovačici zastali Ján Bartoš a Gabriela Feketová, predstavitelia Kovačice na  uplynulom Festivale V pivnickom poli.

V rámci podujatia vystúpili aj členovia žiackeho orchestra ZŠ Mladých pokolení v Kovačici a žiacky spevácky zbor ZŠ pod vedením pedagóga Pavla Tomáša st., ktorí na republikovej súťaž žiackych chórov a orchestrov základných škôl a základných hudobných škôl Srbska v Sriemskych Karlovciach získali prvé miesto a Zlatú plaketu. Obecenstvu sa so svojim mentorom Pavlom Tomášom ml. predstavili aj členovia padinského orchestra ZŠ, držitelia druhej ceny a Striebornej plakety rovnomennej súťaže. Svoje spevácke a hudobné úspechy z Festivalu Letí pieseň, letí 2018 prezentovali mladučkí sólisti Kalina Babková, Sara Sucháneková, Dominik Kizúr a Hana Barcová.  

Podujatie Sviatok hudby, ktoré sa po prvý krát usporiadalo v organizácii kovačického D.K. doznel výstupom folklórnych skupín nižžších a vyšších ročníkov kovačickej ZŠ a Dievčenskej speváckej skupiny pri D.K.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs