Finále súťaže žien v prednese krásneho slova

16.apr 2018

Finále súťaže žien v prednese krásneho slova

Daniela Severínyová

Krásou slovenského jazyka a literatúry nešetrili včera finalistky súťaže v prednese poézie a prózy pre ženy v Báčskom Petrovci. V zasadačke Matice slovenskej v Srbsku odzneli tri básne a štyri prózy. Na súťažiach na Slovensku slovenské ženy zo Srbska budú reprezentovať víťazky v jednotlivých skupinách: Daniela Severínyová, Anna Hrnčiarová, Danica Vŕbová a Marženka Žiaková.

Iba Daniela Severínyová z Kovačice sa predstavila v kategórii interprétok poézie vo veku 16 až 25 rokov. Zarecitovala báseň Jána Kostru Každý deň.

Anna Hrnčiarová

V skupine poézia nad 26 rokov súťažili dve recitátorky. Anna Hrnčiarová z Lalite predniesla báseň Jána Bottu Margita a Besná. Elenku Ďurišovú z Padiny zaujali Sonety Francesca Petrarcu.

Mierna prevaha prózy

Je zaujímavé, že recitátorky trochu viacej holdujú próze než poézii. Prózu vo veku 16 až 25 rokov hovorili dve súťažiace. Starodávnu rozprávku autora Alberta Martiša podala Martina Bartošová z Báčskeho Petrovca. Danica Vŕbová z Hajdušice sa predstavila úryvkom z prózy Márie Kotvášovej Jonášovej Mám ho ja pobozkať?

Aj v prednese prózy vekovej skupiny nad 26 rokov sme vypočuli dve účastníčky. Miriam Murtínová z Hložian sa predstavila úryvkom z poviedky Martina Kukučína Rysavá jalovica a Marženka Žiaková z Kovačice si zvolila úryvok z prózy Márie Kotvášovej Jonášovej Ľavý a pravý sused.

Danica Vŕbová

Na kvalite neubúda

Výkony recitátoriek posúdila trojčlenná odborná porota: predsedníčka Katarína Melegová Melichová a členky Anna Boldocká Grbićová a Mária Kotvášová Jonášová. Svoje rozhodnutie porota neodôvodnila. Súťažiace si o svojich výkonoch mohli pohovoriť s jej členkami po ukončení podujatia.

Všetky účastníčky súťaže okrem ďakovných listov dostali aj balíky s knihami podporovateľov podujatia čiže Slovenského vydavateľského centra, Miestneho odboru Matice slovenskej v Báčskom Petrovci a Matice slovenskej v Srbsku. Knihy sa dostali aj členkám poroty.

Marženka Žiaková

Vítajúc prítomných predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien Viera Miškovicová skonštatovala: „Tohto roku sa nám prihlásilo menej súťažiacich, čo neznamená, že ubudlo na kvalite.“ Pripomenula, že ASSŽ toto podujatie organizuje v spolupráci s Úniou žien Slovenska a mestom Stará Ľubovňa.

Víťazky už koncom apríla odcestujú na medzinárodnú súťaž Vansovej Lomnička v Banskej Bystrici. V októbri sa zúčastnia súťaže v Starej Ľubovni. Ich cesty vyfinancuje Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Neprimerane malý záujem

Recitátorky, členky odbornej poroty a predsedníčka ASSŽ

Predsedníčka ASSŽ Miškovicová vyzvala ženy aby čím viac čítali po slovensky a dodala: „Nebojme sa, nehanbime sa, dovoľme si to, čo prečítame a čo sa nás dotkne preniesť aj iným.“ Blahoželajúc víťazkám vyzvala ženy aby sa zapájali do súťaže: „Aby sme si toto podujatie nielen zachovali, ale aby sme sa my Slováci tu obdržali, keď budeme čítať, recitovať a hovoriť po slovensky.“

Podujatie sa postupom času vypracovalo na výnimočné, povedala úvodom príjemného večierka moderátorka Jasminka Činčuráková Galambošová. Škoda, že oň vládne neprimerane malý záujem, trúfneme si dodať na záver. Včerajšiu súťaž v Petrovci sledoval len malý počet milovníkov krásneho slova. Nevšimli sme si medzi nimi úradných zástupcov NRSNM a MSS…

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs