Program k 55. výročiu kovačickej hrušky

16.apr 2018

Program k 55. výročiu kovačickej hrušky

Členovia Hudobno-folklórneho súboru V šírom poli hruška si včera bohatým kultúrno-umeleckým programom pripomenuli 55. výročie súboru. Súbor pôsobí pod strechou Domu kultúry 3. októbra v Kovačici.

Hudobno-folklórny súbor V šírom poli hruška bol založený pri Dome kultúry 3. októbra s cieľom zachovávať, rozvíjať a prezentovať slovenskú ľudovú tvorbu. Dňa 14. apríla roku 1963 na javisku DK po prvýkrát kovačickí ochotníci vystúpili s hudbou, spevom a tancom. Počas viac ako polstoročnej cesty chránenej láskou a obdivuhodnou prácou, kovačickí Hruškári za svoju tvorbu, ktorú prezentovali nielen doma a v okolí, ale aj v zahraničí, získali nespočetne mnoho významných uznaní a ocenení.

Diváci podporili ochotníkov

Sála kovačického DK bola aj včera plná divákov, ktorí svojim potleskom prišli podporiť činnosť členov HFS V šírom poli hruška. Pre svojich hostí, bývalých členov a obdivovateľov Hruškári pripravili dvojhodinový galaprogram, v ktorom sa predstavili hudbou, tancom a spevom.

Po zaujímavom úvodnom výstupe mladých folkloristov, na javisku sa začal kultúrno-umelecký program. Predstavili sa mladšia a staršia folklórna skupina pri ZŠ vedené nacvičovateľkami Zuzanou Petríkovou a Katarínou Mikulićovou. Vystúpili i staršia folklórna skupina pri DK pod taktovkou choreografa Žeľka Sucháneka a slovenský ľudový orchester pod dirigentskou palicou Pavla Tomáša ml. Tiež Komorný zbor Skala ako i dievčenská a chlapčenská spevácka skupina pod vedením Pavla Tomáša st. Svojim hlasom večierok obohatili sólisti Gabriela Fekete a Ján Bartoš.

Program moderovali Olinka Glóziková Jonášová a Ján Chrťan.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs