O financovaní projektu Nový Sad 2021

14.dec 2016

O financovaní projektu Nový Sad 2021

dscf0012

Pracovné predsedníctvo

Na dnešnom zasadnutí Zhromaždenia mesta Nový Sad schválili financovanie projektu Nový Sad 2021 – Európske hlavné mesto kultúry. Schválený finančný plán vynáša 7,6 miliardy dinárov. Zasadnutie bolo v sieni pokrajinského Zhromaždenia v dôsledku renovovania novosadského parlamentu.

Financovanie spomenutého projektu odôvodnil Dalibor Rožić, člen Mestskej rady poverený kultúrou. Ako vyplynulo z jeho slov, projekt Nový Sad 2021 – Európske hlavné mesto kultúry sa bude financovať sčasti z rozpočtov Mesta Nový Sad, Republiky Srbska a Autonómnej pokrajiny Vojvodiny. Sčasti sa prostriedky zabezpečia z iných prameňov, čiže z fondov Európskej únie, súkromných sponzorov a ďalších prameňov.

Prostriedky pre operatívne trovy (27 612 725 eur) sa rozdelia nasledovne: 75 % na programové aktivity, 13 % na trovy marketingu a komunikácie a 12 % na úhrady pre prácu a iné administratívne trovy.

Prostriedky na kapitálové investície (34 259 198 eur) sa tiež zabezpečia z republikového, pokrajinského a mestského rozpočtu, fondov Európskej únie a od súkromných sponzorov.

Ako bolo počuť na dnešnom zasadnutí projektom bude spravovať nadácia, ktorú založí Kultúrne centrum Mesta Nový Sad. Na zakladateľský akt nadácie súhlas poskytne Mestská rada Mesta Nový Sad. Zhromaždenie mesta vymenuje riaditeľa, správnu a dozornú radu nadácie. Bude to pravdepodobne na nasledovnom zasadnutí koncom decembra.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs