Vianoce bez Vianoc, ale…

14.dec 2016

Vianoce bez Vianoc, ale…

Najčastejšie sa stáva, že rodiny patriace do sociálne znevýhodnenej kategórie obyvateľstva skutočné vianočné čaro nezažijú. Chudoba, ktorá je aj v 21. storočí horúcou témou, neprejavuje ani náznak priazne, aby si aspoň vo vianočné dni ľudia z uvedenej marginalizovanej skupiny (konečne) užili život. Naďalej denne zápasia s chudobou a jej následkami.

V zime je tento boj ťažší o bremeno, ktoré sebou prinášajú zimné „radovánky“. Chlad, mráz (nie komunistický dedko Mráz), omrzliny. Áno, aj to sa stáva – bezdomovcom, ale aj tým, ktorí majú aký-taký domček, ale nemajú na ohrev.

Vyhľadávanie spôsobov, ako preklenúť zimné obdobie, je životnou prioritou pre sociálne znevýhodnené rodiny, ktoré napríklad žijú alebo sa stretajú v petrovskom chudobinci, starej Čajakovej škole, či v kovačickom dome stretávania ľudí žijúcich na okraji chudoby. Vlastne takmer každá dedina, o meste ani nehovoriac, má takéto miesta, ktoré sú vyplnené skôr smútkom, než životnou radosťou. Margíny, na ktorých žijú ľudia, ktorí bočia od nás alebo od ktorých bočíme my. Vedome, nevedome.

V spoločnosti sú chudobné vrstvy veľmi často segregované, menej integrované do spoločnosti nielen na základe ekonomických a sociálnych ukazovateľov, ale ako si uvedomujeme – aj priestorovo v rámci konkrétnych dedinských, mestských štvrtí a budov, ktoré sociálne znevýhodnené skupiny obývajú.

Stredisko pre sociálnu prácu bdie nad sociálne znevýhodnenými rodinami v Báčskopetrovskej obci

Jav, ktorý hovorí o tom, že niektoré rodiny ťažšie alebo vôbec neuspokojujú minimum existenčných potrieb, nie je špecifický iba pre našu spoločnosť. Vo všetkých vyspelých krajinách existuje systém sociálnej ochrany, nuansy sú len v spôsobe jeho organizácie. Základnou príčinou, prečo existuje tento jav, je určite vysoká nezamestnanosť, na čo poukázala aj úradujúca riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec Biljana Drakulićová.

Biljana Drakulićová

Biljana Drakulićová

Ale sú organizácie a inštitúcie, dokonca jednotlivci bdejúci nad rodinami, ktoré sú v nevýhodnom sociálno-materiálnom postavení. Ich dobročinnosť je zakotvená v štátnej sociálnej politike a vo veľkom dobrom srdci niektorých ľudí. Stredisko pre sociálnu prácu v Petrovci už celý rad rokov sociálne znevýhodneným rodinám pomáha v boji proti finančno-materiálnej závislosti, chudobe a – zime. 

Z množstva akcií, ktoré vo svojej činnosti táto inštitúcia má, významnou je decembrová akcia, ktorá sa týka preklenutia zimného obdobia, a tohto roku je usmernená na rodiny s jedným alebo viacerými deťmi a na starobné rodiny. Týka sa zadovažovania ohrevu pre nich, na čo tohto roku z petrovského obecného rozpočtu vyčlenili 325-tisíc dinárov, a to pre 65 rodín. Na toto gesto sa možno dívať ako na vianočný darček pod stromček od Ježiška, alebo keď chcete – dedka Mráza.

Ako však zabrániť chudobe a minimalizovať jav vznikania sociálne znevýhodnených rodín? Formulka je jednoduchá, a opäť neraz často neuskutočniteľná: zamestnanie + vzdelanie. Zamestnanie totiž predstavuje liek na bezbolestnejšiu integráciu do spoločnosti, kým vzdelanie dáva (mladému) človekovi novú kvalifikáciu, ktorá mu umožní stať sa konkurenčnejším na pracovnom trhu a ponúkne teda východisko zo sociálnej, resp. materiálnej závislosti.

Je náš štát schopný tieto dve ingrediencie zmiešať a upiecť koláč, ktorý bude stačiť pre všetkých členov spoločnosti? Chceme veriť, že áno. Ale…

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs