Galéria Zuzky Medveďovej: tri desaťročia činnosti

2.júl 2019

Galéria Zuzky Medveďovej: tri desaťročia činnosti

Múzeum vojvodinských Slovákov pri príležitosti osláv 30. výročia založenia Galérie Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci pozval verejnosť na vernisáž obrazov našej prvej akademickej maliarky Zuzky Medveďovej.

Ja, akademická maliarka, Zuzka Medveďová z Petrovca, celé svoje dielo, ktoré som vytvorila pod vysokým báčanským nebom a tak čudesne krásne kopiacimi sa oblakmi nad žatevnými poľami mojej Podhory a rodiska, teraz životom a prácou uzavreté, venúvam svojim drahým rodákom, Petrovčanom a krajanom v Juhoslávii. S veľkou láskou a zriekaním som ho vytvorila a do ich lásky ho porúčam nech ho milujú s takou láskou ako som ja milovala ich…“  Tieto slová Zuzky Medveďovej už tridsať rokov na kamenej doske v predsieni Galérie Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci vítajú návštevníkov galérie. Maliarka ich zanechala Petrovčanom a poetický nádych im dal básnik Pavel Mučaji.

Galéria Zuzky Medveďovej bola založená v roku 1989 a za sebou má tri desaťročia pôsobenia, v rámci ktorého zaznamenala bohatú výstavnú činnosť, viac ako stovku samostatných, kolektívnych, spomienkových a retrospektívnych výstav, na ktorých vystavovali profesionálni, akademickí a insitní umelci, ako aj maliari – amatéri z domova a zahraničia.

V podstate vzniku Galérie Zuzky Medveďovej je maliarkina smrť roku 1985 a závetom celé jej maliarske dielo venované prostrediu, z ktorého vyrástla. V nej sa stelesnili aj všetky úsilia sprvu neartikulovanej snahy jednotlivcov milovníkov umenia v Petrovci a potom v čase pôsobenia, teda od roku 1980, nie celkom pochopených aktivistov Galérie Blatno, ale aj predchádzajúca bohatá výstavná činnosť umeleckej zložky Národného múzea v Báčskom Petrovci.

Medzi tunajšími Slovákmi si Galéria Zuzky Medveďovej vydobyla výsostné postavenie aj organizovaním Bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii (dnes v Srbsku) každý nepárny rok od roku 1991. V rámci bienále galéria udeľuje Cenu K. M. Lehotského pre najlepšiu samostatnú výstavu a Cenu Cyrila Kutlíka pre životné dielo.

Vo svojom fonde galéria vlastní viac stovák výtvarných prác Z. Medveďovej, ale aj početné výtvarné diela ďalších predovšetkým slovenských autorov zo Srbska, vrátane úplnej pozostalosti po Oľge Garayovej-Babylonovej.

Zuzka a jej obrazy

Na pondelkovej vernisáži pri úvodnom slove toto sprítomnila riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov Anna Séčová-Pintírová, a zároveň privítala aj politických a spoločenských funkcionárov. „Roku 1986 sa časť bývalej základnej školy dala na používanie petrovskému Domu kultúry a za účelom vytvorenia galérie boli adaptované bývalé učebne školy. Výstavný priestor bol utvorený adaptáciou miestnosti, v ktorej Medveďová prvý raz samostatne vystavovala v roku 1922. Galéria Zuzky Medveďovej bola slávnostne otvorená v sobotu 1. júla 1989. Prvá výstavná expozícia pozostávala z 54 zreštaurovaných prác Zuzky Medveďovej z darovaného fondu,“ povedala Séčová-Pintírová.

Príležitostné pozdravné slová na tomto podujatí verejne vyslovili aj vedúci galérií v Kovačici Anna Žolnajová-Barcová a v Kysáči Michal Madacký.

Svoje slová verejnosti adresoval aj niekdajší riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov a Slovenského vojvodinského divadla, ktorý sa staral o chod galérie, Mr. Pavel Čáni. Okrem iného, vyzval verejných činiteľov, aby sa pričinili a v Petrovci jednu ulicu pomenovali po Zuzke Medveďovej a zároveň, v strede Petrovca, podľa vzoru na aleju pred kaštieľom v Kulpíne, aby sa jej vbudovala socha v prirodzenej veľkosti. Lebo si to určite zaslúžila.

Zakladateľ a dlhoročný aktivista v práci Galérie Zuzky Medveďovej Vladimír Valentík sprítomnil tridsaťročný chod galérie a charakteristiky nášho výtvarníckeho života za toto obdobie, možnosti jeho prezentácie a percepcie v širšej spoločnosti, vrátane školských osnov, kam sa tiež dostal prehľad vývoja výtvarného života Slovákov vo Vojvodine.

O aktuálnej expozícii povedal, že ide o Zuzkine najfrekventovanejšie obrazy, ktoré sú vo vlastníctve Galérie Zuzky Medveďovej.

Pri tejto príležitosti spolupracovníkom galérie riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov Séčová-Pintírová odovzdala ďakovné listiny. Tiež aj redakciám, ktoré sústavne sledovali činnosť galérie.

Česť otvoriť túto „jubilejnú“ výstavu sa dostala predsedníčke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuške Lakatošovej.

Aby vernisáž nezostala len na suchých slovách, prednesom viacerých skladieb sa postaral Komorný zbor Zvony zo Selenče so svojim vedúcim Dr. Jurajom Súdim.

Aká by to bola oslava bez torty? V priam tropickom počasí prítomní na vernisáži si zachutili aj chutnou petrovskou dobošovou a občerstvili sa.

Výstava obrazov Zuzky Medveďovej potrvá do 25. októbra.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs