[Video]: Gedeľovská a Torňošová – laureátky festivalu Rozspievané klenoty 2016

31.okt 2016

[Video]: Gedeľovská a Torňošová – laureátky festivalu Rozspievané klenoty 2016

Laureátka festivalu v staršej vekovej kategórii Maja Gedeľovská zo Starej Pazovy

Laureátka festivalu v staršej vekovej kategórii Maja Gedeľovská zo Starej Pazovy

Vo finálovej časti Vojvodinského festivalu slovenských ľudových piesní v prednese detí Rozspievané klenoty 2016 sa laureátkami stali Maja Gedeľovská zo Starej Pazovy (v staršej vekovej kategórii) a Kovačičanka Mária Magdalena Torňošová (v mladšej kategórii).    

Na festivale Rozspievané klenoty 2016, ktorí sa usporiadal včera večer v rámci osláv Kovačického októbra 2016, si svoje hlasové možnosti vyskúšalo sedem malých a trinásť starších speváckych talentov z týchto slovenských dedín: Aradáča, Boľoviec, Báčskeho Petrovca, Obrenovca, Nového Sadu, Starej Pazovy, Padiny, Selenče, Vojlovice, Jánošíka a Kovačice.

Podľa rozhodnutia posudzovacej komisie, ktorá pracovala v zložení Ing. Ivan Babka z Kovačice, Ružena Červenská, choreografka zo Starej Pazovy (predsedníčka) a Vladimír Kováč, hudobník z Báčskej Palanky, medzi najúspešnejších spevákov na tohtoročnom festivale patrí Michaela Molnárová z Boľoviec (mladšia veková kategória) a Gabriela Svetlíková z Kovačice (staršia veková kategória), ktoré si vyspievali tretiu cenu

Melany Medovarská zo Selenče (MVK) a Blanka Valentová z Padiny (SVK) získali druhú cenu odbornej poroty.

Maja Gedeľovská zo Starej Pazovy (SVK) a Mária Magdalena Torňošová z Kovačice, ktorá získala aj najväčšie sympatie obecenstva, rozhodnutím hudobných odborníkov bezpochyby zaslúžene triumfovali.

Víťazka festivalu v mladšej vekovej kategórii Mária Magdalena Torňošová z Kovačice

Víťazka festivalu v mladšej vekovej kategórii Mária Magdalena Torňošová z Kovačice

Najmladším účastníkom na festivale bol Padinčan Marek Hromčík a rozhodnutím osobitnej komisie, ktorú tvorili členky Ženského spolku v Kovačici.

Najautentickejší mužský ľudový kroj mal Veljko Ranković z Obrenovca a nositeľkou ceny sa stala aj Martina Agarská z Boľoviec, ktorá vystúpila v najautentickejšom ženskom ľudovom kroji.

Na festivale vystúpili a svoju dedinu predstavili aj Suzana Hučková a Anđela Mrďová z Jánošíka, Eleonóra Abelovská a Daniela Vršková z Aradáču, Anastasija Korčoková a Teodora Obrenovová z Nového Sadu, Shaili a Pavel Ponigerovci Forerovci z Báčskeho Petrovca, Stefany Medovarská zo Selenče, Dávid Beška z Vojlovice a Mária Folťanová zo Starej Pazovy.

Krásne, zaujímavé a od zabudnutia oprášené pesničky na festivale, ktoré predniesol slovenský ľudový orchester pod vedením Pavla Tomáša ml., poukazujú na to, že ide o podujatie, ktoré z roka na rok získava na svojej kvalite a kvantite a stáva sa jedným z najdôležitejších festivalov na Dolnej zemi.

Za to vďaka patrí predovšetkým Domu kultúry 3. Októbra a Základnej škole Mladých pokolení, ale aj početným podporovateľom festivalu.

O úpravu javiska sa, ako aj dlhé roky predtým, pričinil Ženský spolok v Kovačici. Program úspešne moderovali Daniela Severínyová a Martin Torňoš.  

 

                                                                                                                                                                  

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs