AKTUÁLNE: V príprave nový zákon o dočasných sezónných prácach

2.nov 2016

AKTUÁLNE: V príprave nový zákon o dočasných sezónných prácach

brigadniciSezónne práce sa vyznačujú svojou závislosťou od ročných období, pravidelným každoročným opakovaním sa a svojou dĺžkou. Letnými sezónnymi prácami sú hlavne práce v poľnohospodárstve. Týmto spôsobom si v Srbsku zarába na živobitie pomerne veľký počet ľudí, ktorí nie sú prihlásení ani poistení.  

Terajšia vláda pripravuje zmeny aj v tejto oblasti. Podľa slov ministra práce, zamestnávania a sociálnych otázok Vlády Republiky Srbsko Aleksandra Vulina, už čoskoro bude prijatý Zákon o dočasnej sezónnej práci v poľnohospodárstve. Tento zákon by mal zabezpečiť legálne zamestnanie pre viac ako 300-tisíc sezónnych brigádnikov.

V rámci boja proti sivej ekonomike je to podľa neho veľmi dôležitý zákon, pretože práve poľnohosodárstvo s takýmto počtom „na čierno“ zamestnaných ľudí je „veľký rezervár sivej ekonomiky“. Nový zákon by mal byť prijatý pred začiatkom nových sezónnych poľnohospodárskych prác, a do prvej vlny – systémom poukazov – by malo byť zaradených najmenej sto tisíc ľudí.

Podľa slov ministra, systém bude časovo limitovaný na 90 dní, aby nedošlo k tomu, že takáto práca sa stane praxou. Ak by všetci títo brigádnici boli prihlásení najmenej na minimálnu mzdu, do štátnej pokladnice by sa zliali miliardy dinárov. Podľa Vulina, to by bolo dobré aj pre zamestnávateľov, aj pre brigádnikov, ktorým by boli zabezpečené všetky práva. Boli by prihlásení, poistení v prípade zranenia pri práci a mali by zaplatené všetky povinné odvody. Čiže budú mať dôchodkové, zdravotné a sociálne poistenie. Ako sa nový zákon osvedčí v praxi, zistíme už čoskoro.

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs