Z padinského podzemia znovu svieti životodarné svetlo zábavy, hudby a umenia

3.nov 2016

Z padinského podzemia znovu svieti životodarné svetlo zábavy, hudby a umenia

Underground Rock Music Club v Padine je miesto, z ktorého po určitom období odmlky svieti životodarné svetlo zábavy, hudby a umenia, keďže sa skupina mladých Padinčanov rozhodla zasúkať rukávy. A robiť, zabávať sa, vkladať do zmyslu svojich životov.

Štvorka, ktorú činia mladíci Daniel Cicka, Vladimír Povolný, Martin Hlavatý a Denis Galas je hlavným vinníkom, že Underground Rock Music Club koncom októbra otvoril dvere pre návštevníkov. Ale v projekte im pomáhali mnohí ľudia, ktorým taký druh priestoru chýbal, podobne ako aj im.

– Klub sme sa rozhodli revitalizovať, pretože sme si všimli, že Padine je potrebný takýto priestor a že z jeho konceptu môžeme čerpať kreatívnu silu na nové tvoriace projekty, – hovoria hlavní organizátori. – K revitalizácii sme pristúpili začiatkom septembra, a koncom októbra klub privítal svojich prvých hostí.

– Nie je to “iba” klub! Ide o občianske združenie, ktoré okrem hudobných večierkov, bude mať na starosti aj organizáciu iných kultúrnych udalostí, ako sú divadelné predstavenia, výstavy. Takýmto spôsobom by sme sa chceli vlastne stať padinským kultúrnym centrom.

Foto: Underground Rock Music Club

Foto: Underground Rock Music Club

Hlavní iniciátori, spomínaná štvorka, hovoria, že ich spája jedinečná túžba po novej identite kultúry vo vlastnom malom prostredí, ktoré je čoraz menšie. – Chceme ho takýmto spôsobom zachrániť, nakoľko nám sily budú postačovať.

Interiér Underground Rock Music Club vyniká

Okrem toho, že sa v klube prejavuje vôľa mladých ľudí pracovať a tvoriť, vyniká aj samotný interiér.

Za úpravu interiéra sa musíme poďakovať nášmu rovnako zmýšľajucému spolpracovníkovi na tomto projekte – Martinovi Labátovi. S nim sme trpezlivo pracovali, aby sme dostali to, čo v tomto priestore máme. Keby sme neverili v to, že záujem ľudí jestvuje – pravdepodobne by sme v tomto neboli. Je to hazardérska hra, ale my predsa veríme, že sme na správnej ceste, a že to ľudia ocenia a pocítia, – optimisticky hovoria títo mladí Padinčania.

Pokiaľ ide o financie, financovať sa mienia z členského poplatku, zo šenku, ale aj prostredníctvom štátnych a medzinárodných donácií. Od otvorenia na javisku klubu sa vystriedali hlavne lokálni hudobníci – TriPut, Palček i Labat a iní. Už v nadchádzajúcu sobotu v Klube bude hrať Marlijevo čudo.

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs