Finančná podpora pre učiteľov

3.nov 2016

Finančná podpora pre učiteľov

dsc_0169V miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny dnes podpísali zmluvy o finančnej podpore. Zmluvy podpísali vychovávateľky a učitelia, ktorí učia predmet materinský jazyk s prvkami národnostnej kultúry. Ide o vychovávateľky a učiteľky v predškolských ustanovizniach, základných a stredných školách.

Sumu v hodnote 130-tisíc dinárov NRSNM rozdelila 13 učiteľom. Presnejšie, každý učiteľ dostal minimálne 4-tisíc dinárov (v závislosti od toho koľko skupín učí). Tieto prostriedky budú dostávať do konca školského roku. Zároveň sú povinní podávať písomnú správu o svojej práci.

Ako predsedníčka rady Anna Tomanová-Makanová povedala, prostriedky neboli plánované finančným plánom. Avšak, členovia rady sa uzhodli na tom, aby boli vyčlenené prostriedky na tieto účely.

 

Rada už roky podporuje učiteľov a žiakov

dsc_0177

Predsedníčka podotkla, že NRSNM už roky podporuje nielen učiteľov, ale zabezpečuje aj knihy. Od roku 2005 rada vyčlenila viac ako 4 milióny dinárov  pre učebnice. Pre tieto deti sú počas roka organizované aj početné výlety.

„Na základe schválenej Stratégie v oblasti vzdelávania rada rozhodla, že bude podporovať všade tam, kde existuje ochota a máme žiakov a profesorov. Pred dvomi rokmi sme v Novom Sade začali financovať aj predškolskú výučbu,“ zdôraznila Tomanová-Makanová.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs