Autorská výtvarná súťaž na tému „Snívalo sa mi…“

4.nov 2016

Autorská výtvarná súťaž na tému „Snívalo sa mi…“ je určená začínajúcim autorom, ktorí prostredníctvom súťaže chcú prezentovať svoju tvorbu v Galérii. Do súťaže sa môžu zapojiť aj Slováci žijúci na území iných štátov v Európe.

Téma „Snívalo sa mi…“ si kladie za cieľ objavovať, podporovať a rozvíjať umelecký rozmer vo výtvarnom umení. Súťažné práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter. Súťaží sa v štyroch kategóriách. Od detí v materských školách až po kategóriu dospelých. Odborná porota ocení v každej kategórií tri výtvarné diela. Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť ocenenie, ak žiadne súťažné dielo nebude spĺňať podmienky súťaže. Ocenenie sa skladá z diplomu a vecnej ceny, ktorá bude zabezpečenáprostredníctvom Galérie Jána Kulicha. Vybrané výtvarné diela budú vystavené v Galérii Jána Kulicha.

Podrobnejšie o súťaži si môžete prečítať na stránke Galéria Jána Kulicha.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs