Rozhlasová recitačná súťaž – po 43-krát

5.nov 2016

V  Štúdiu M Novosadského rozhlasu dnes súťažili recitátori vyšších a nižších ročníkov základných škôl, stredoškoláci a jedna študentka vysokej školy. Úhrne súťažilo 49 recitátorov.

Najlepší recitátori

Najlepší recitátori

Podľa poroty, ktorá pracovala v zložení Katarína Melegová-Melichová (predsedníčka poroty), Dr. Zuzana Týrová a Karmena Zorňanová (členky) takto rozhodla:

Filip Gál

Filip Gál

V kategórii nižších ročníkov v prednese poézie prvú cenu získal Filip Gál z Aradáča. Nacvičovala ho Soňa Zahorcová. Druhé miesto získala Anabela Myjavcová z Petrovca a jej mentorkou bola Miluška Anušiaková Majerová, zatiaľ čo sa na treťom mieste ocitol Milan Hansman z Petrovca, ktorého takisto nacvičovala M. Anušiaková Majerová.

Elena Straková

Elena Straková

V kategórii vyšších ročníkov v prednese prózy najlepšia bola Elena Straková z Kovačice. Nacvičovala ju Mária Kotvášová. Druhú cenu dostala Ivana Zorňanová z Erdevíka, s ktorou pracovala Ruženka Ďuríková a tretiu Hana Katarína Ďurovková z Kysáča. Nacvičovala ju Ľudmila Berédiová Stupavská.

V prednese poézie spomedzi žiakov vyšších ročníkov najlepší bol Andrej Simendić zo Starej Pazovy. Nacvičovala ho Lýdia Gedeľovská. Druhú cenu dostala Marcela Gániová z Petrovca a s ňou pracovala Miluška Anušiaková Majerová. Tretiu cenu dostali dve žiačky: Jana Kalapišová z Bieleho Blata, ktorú nacvičovala Adela Obšustová a Ema Pudelková z Pivnice, s ktorou pracovala Vesna Kámaňová.

Andrej Simendić

Andrej Simendić

Spomedzi najstarších súťažiacich najlepšou recitátorkou bola Ema Kočišová zo Starej Pazovy, ktorú nacvičovala Miruška Kočišová. Druhé miesto obsadila Iveta Galasová z Petrovca. Jej nacvičovateľkou bola Marta Pavčoková a tretiu cenu získal Martin Krajčík, žiak Strednej zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade. Nacvičovala ho Miluška Anušiaková Majerová.

Ema Kočišová

Ema Kočišová

Najlepším recitátorom odmeny udelili predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová a koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová. Súťaž moderovala Anna Asodiová.

Na súťaži neodzneli iba recitácie. V revuálnej časti sa o hudobný bod postarali členovia speváckej skupiny ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci a orchester ZŠ Jána Kollára v Selenči. Prezentovali spoločné cédečko, ktoré bude doplnkom k učebnici z hudobnej výchovy pre tretí ročník základných škôl.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs