Začal sa divadelný festival v Kysáči

4.nov 2016

Začal sa divadelný festival v Kysáči

Dnes sa v Kysáči začal 13. festival Zuzany Kardelisovej.

Napoludnie k hrobke Zuzany Kardelisovej, herečky a režisérky, podľa ktorej je festival pomenovaný, položili kyticu kvetov. Vo večerných hodinách vo veľkej sále KC bolo otvorenie festivalu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Otvárací príhovor

V úvodnom príhovore Svetlana Gašková informovala prítomných a hostí o festivale a predstaveniach, ktoré ich očakávajú. Hovorila i o režisérke a herečke Zuzane Kardelisovej.

Nasledoval príhovor Pavla Surového, riaditeľa KC Kysáč, ktorý prízvukoval význam a postavenie žien v súčasnej spoločnosti. Festival otvorila Tatjana Banjaninová, pomocníčka pokrajinského tajomníka pre podujatia, festivaly a amaterizmus.

Po otvorení festivalu sa predstavili herci domáceho Ochotníckeho divadla KC. Predviedli hru Vladimíra Hurbana Vladimírova Zámka škripí v réžii Svetlany Gaškovej.

Predstavenia na tohtoročnom festivale hodnotí porota v zložení: Ján Kohút, predseda, a Milina Chrťanová a Ján Jambrich, členovia.

Festival organizuje Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč. Vyfinancovala ho Správa pre kultúru Mesta Nový Sad. Finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Zajtra milovníkov divadla očakávajú dve predstavenia. Prvé o 17.00 keď sa predstavia Kovačičania a druhé o 20.00 keď vystúpia divadelníci zo Slovenska.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs