Vyhlásili víťazov 13. festivalu Zuzany Kardelisovej

6.nov 2016

Vyhlásili víťazov 13. festivalu Zuzany Kardelisovej

Cenu za najlepšie predstavenie udelili Ochotníckemu divadlu KC Kysáč za hru Vladimíra Hurbana Vladimírova Zámka škripí v réžii Svetlany Gaškovej. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Michal Gombár

Cenu Zuzany Kardelisovej udelili Ivane Oravcovej za stvárnenie postavy Opaly Kronkieovej v predstavení To ste vy pán Taner? Divadla 21 Opatová z Trenčína, zo Slovenskej republiky.

Osobitnú cenu Kultúrneho centra Kysáč udelili Združeniu občanov Kolektív kreatívnych amatérov KOKRAM v Kovačici za zveľadenie ochotníckej činnosti v Kovačici a Svetlane Gaškovej za réžiu a dramaturgiu hry Vladimíra Hurbana Vladimírova Zámka škripí.

Diplom udelili Tatiane Klinkovej za dlhoročné všestranné a nezištné angažovanie sa v činnosti Ochotníckeho divadla Kysáč.

Pred udelením cien festivalu sa Osobitná cena KC Kysáč dostala do rúk Michala Gombára, učiteľa na dôchodku, za dôsledné sledovanie činnosti kysáčskeho divadelníctva.

Zdôvodnenie odbornej poroty prečítala Milina Chrťanová, bábkoherečka a novinárka, a ceny najúspešnejším odovzdal Pavel Surový, riaditeľ KC Kysáč.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z predstavenia Staropazovčanov

Dnes popoludní sa v súťažiacej časti festivalu predstavili herci Slovenského divadla VHV pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka, Stará Pazova. Zahrali inscenáciu Dušana Kovačevića v preklade Jána Jankoviča Maratónci bežia čestné kolo režiséra Alexandra Baka.

Vo večerných hodinách, po udelení cien na počesť odmenených a na záver festivalu bolo predstavenie Ľuboslava Majeru Pod baldachýnom – koncertné spomínanie si na Mariutku a tak… v réžii Ľ. Majeru. Predstavenie predviedol divadelný súbor Slovenského vojvodinského divadla.

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs