Cirkevný spevokol v Kulpíne predstavil cédečko

7.nov 2016

Cirkevný spevokol v Kulpíne predstavil cédečko

Kulpínsky spevokol počas vystúpenia

Kulpínsky spevokol počas vystúpenia

K 35. výročiu pôsobenia kulpínskemu zborovému spevokolu sa podarilo vydať cédečko. Včera ho v chráme Božom predstavil verejnosti. Názov tohto hudobného nosiča je Kto dá mi sily… a je na ňom 16 duchovných piesní.

Program prezentácie odznel v podvečerných hodinách v plnom kostole a to nielen vďaka domácim cirkevníkom, ale aj vďaka hosťom, ktorí obohatili túto slávnosť.

Slová vďaky od zborového farára Jaroslava Javorníka

Slová vďaky od zborového farára Jaroslava Javorníka

Teda okrem jubilujúceho kulpínskeho spevokolu, ktorý zaspieval sedem piesní z cédečka, v slávnosti prezentácie vystúpili aj zbory zo susedných dedín.

Z Petrovca tu boli mladší a starší cirkevný spevokol, tiež spevokol z Hložian, ako i obecný spevokol evanjelickej cirkvi Credimus. Každý slávnosti prispel jednou piesňou.

Anna Koruniaková prispela nábožnými textami

Anna Koruniaková prispela nábožnými textami

Slová vďaky i podpory terajším, ale i bývalým a potenciálnym novým členom spevokolu vyslovili v príhovoroch kulpínsky zborový farár Jaroslav Javorník a báčsky senior Vladimír Valent.

V príležitostnom programe nechýbali nábožné texty, slová o práci hostiteľského spevokolu i poďakovanie za pomoc pri vydávaní cédečka. Tieto časti programu mali na starosti Anna Koruniaková, Vierka Petrášová a Anna Peťkovská. Hrou na husliach prispel mladý hudobník Martin Ján Javorník.

Cirkevný spevokol v Kulpíne bol založený na podnet vtedajšieho zborového farára Juraja Šefčíka a prvú skúšku jeho členovia mali 11. marca 1980.

Prvých 28 rokov ho nacvičoval zborový kantor Samuel Červenák. Od roku 2008 ho má na starosti zborová kantorka Miloslava Petrášová. Toho času má spevokol 35 členov.

 

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs