K 10. výročiu smrti Martina Zlocha, novinára a kultúrneho dejateľa

8.nov 2016

Martin Zloch predčasne opustil tunajší svet. Kovačičania ho poznali ako všestranného kultúrneho dejateľa, ktorý bol svojou prácou všadeprítomný. Zaujímal sa o prácu v niekoľkých oblastiach národného života, všetky jeho záľuby súviseli s materinskou rečou a ľudovou minulosťou. Veľmi dobre poznal dejiny svojej rodnej dediny, zvyky a obyčaje, ľudovú tradíciu, mal rád ľudí. Jeho všestrannosť sa začala ešte v detstve, keď ako žiak základnej školy literárne tvoril a zaujímal sa o divadlo.

Martin Zloch

Martin Zloch

Martin Zloch (20. 3. 1970 – 8. 11. 2006) debutoval v detskom predstavení ako trinásťročný chlapec. V rámci Divadla VHV v Kovačici, počas svojej dlhej dvadsaťročnej hereckej kariére stvárňoval mnohé role.

Koncom osemdesiatych rokov hral najprv v predstavení Marat versus Sade, v ďalších rokoch sa okrem herectva prejavil aj ako režisér v divadelných predstaveniach U Kanátov, Pytliakova žena Cholera, v ktorých prispel aj ako kronikár kovačického divadelného života. Jeho profesionálnym vzorom mu bol Tomáš Hriešik Máško.

Martin Zloch pracoval vyše pätnásť rokov ako novinár. Začal v kovačickom rozhlase, kde bol hlásateľom, autorom vysielania Banátskou šíravou. Vysielaním Na modrej vlne sprevádzal poslucháčov vyše desať rokov. Neskoršie novinárčil aj v lokálnej televízii, moderoval programy v slovenskej reči. Po ňom zostali vzácne dokumentárne záznamy zo života Slovákov v Kovačici, jeho dokumentárny film Vianoce v Kovačici získal aj cenu.

Svoju lásku usmerňoval aj k literatúre. Písal poéziu a prózu, básne, poviedky pre deti. Svoju tvorbu uverejňoval v Klasoch, v časopise literárnych snaživcov z Padiny a Kovačice. Bol zakladateľom a predsedom Literárnej družiny Mateja Ambróziho v Kovačici.

Svojou prácou vyoral hlbokú brázdu aj v Matici slovenskej, v ktorej stál už pri jej obnovení a v dvoch posledných mandátoch bol aj podpredsedom MOMS. Pomáhal a podnecoval prácu Ženského spolku. Smrť ho prerušila v príprave osláv 10. výročia založenia dužiny básnikov, vydania publikácie o kňazovi a poetovi Matejovi Ambrózymu, v príprave projektu storočnice Kovačického procesu, nakrúcania dokumentárneho filmu z oblasti etnografie a pod.

Použité pramene: Časopis LD MA (2007) a 100 rokov divadla v Kovačici (1914 – 2014)

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs