SPOLOK PETROVSKÝCH ŽIEN: Privítali ženy spoza chotára

7.nov 2016

SPOLOK PETROVSKÝCH ŽIEN: Privítali ženy spoza chotára

dsc_8244_resizeNa spoločnú družbu si aktivistky Spolku petrovských žien pozvali spolkárky z ostatných „sesterských“ združení.

dsc_8289_resizeNa ich výzvu spoločne stráviť príjemný večer sa odvolalo 15 spolkov spoza chotára z celej Vojvodiny. K tomu aj predstavitelia dvoch ďalších petrovských združení: z KUS Petrovská družina a z Komorného zboru Musica viva.

Včera večer, podobne ako i vlani v prvú novembrovú nedeľu, v sieni komplexu Vrbara petrovské ženy pripravili batôžkovú zábavu s bohatou náplňou – navrstveným umeleckým programom, tombolou a hudbou do tanca.

Umelecký program

dsc_8253_resizeProgram k jubilejnej desiatej batôžkovej zábave bol v znamení osláv 95. výročia od založenia prvého spolku žien v Petrovci, ale aj v Kysáči a v Starej Pazove.

dsc_8318_resizeDobrá a veselá nálada vládla už od príchodu hostí a iba sa stupňovala. Úvodom sa prihovorila predsedníčka SPŽ Mária Gašparovská a zaspievala spevácka skupina SPŽ Petrovčanky.

Svojim hereckým šarmom zapôsobil aj herec Ondrej Brna, spevom i sólistky Jarmila KolárováKatarína Balážová, prednesom básne Katarína Arňašová, moderátorskými úvahami aj Anna Hansmanová.

Domáce sa na záver programu priliehavými darčekmi zavďačili všetkým prítomným spolkom. Na začiatku programu prítomných pozdravil aj predseda Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec Ján Rybovič.

Zábava

dsc_8262_resizeSiene Vrbary boli dupkom plné, takže aj miesta na tanec bolo primálo, ale to neprekážalo k dobrej nálade.

Veselé pesničky na zábave vyhúdali muzikanti Ján AndrášikJán Zelenák.

dsc_8335_resizeK tomu nechýbalo ani bohaté stolovanie v podaní domácich spolkárok, ale i „batôžky“ obsahujúce rozličné potravné články, ktoré na zábavu priniesli hostia. Tie spolu s petrovskou klobásou, šalátmi a jedinečnou doboškou prítomní maškrtili celý večer.

Domáce sa vynasnažili, aby si hostia čosi odniesli aj domov. Tomu svedčilo presne tristo vecných odmien z prichystanej tomboly.

Teda, spolkárky zo všetkých spolkov žien sa v Petrovci cítili dobre, veselo sa zabávali. Domáce Petrovčanky vedia, že aj o rok môžu počítať, že ich batôžková zábava bude dobre navštívená. Lebo ju prichystali a realizovali s veľkou dávkou sebaobetovania, s láskou a vzorovo.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs