O časopise Vzlet na okrúhlom stole

6.nov 2016

O časopise Vzlet na okrúhlom stole

Na žiackom seminári vzniklo bábkové divadlo Soľ nad zlato

Na žiackom seminári vzniklo bábkové divadlo Soľ nad zlato

V Základnej škole Jána Čajaka v Petrovci včera odzneli dve dôležité akcie v prospech zachovávania kultúrnej identity slovenských žiakov vo Vojvodine. Najprv to bol pravidelný seminár pre žiakov a potom okrúhly stôl na tému Časopis Vzlet – dnes a zajtra.

Žiacky seminár aj teraz kreovala v mene Asociácie slovenských pedagógov jeho predsedníčka a profesorka slovenčiny Mária Andrášiková. Jeho 8. ročník mal názov Čaro ľudových rozprávok a zúčastnilo sa ho 52 žiakov z 10 základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským.

Ich angažovanie sa v troch tvorivých dielňach (literárnej, dramatickej a výtvarnej) vyústilo v premiérové bábkové divadlo. Moderné prevedenie známej ľudovej rozprávky Soľ nad zlato sa páčilo všetkým divákom. Pritom dobre zapadlo do tohtoročných osláv 150. výročia divadla v Petrovci.

 

Vzlet mladí čitatelia čítajú, ale…

Predsedníčka ASP Mária Andrášiková, šéfredaktor Vzletu Stevan Lenhart a riaditeľka petrovskej školy Vlasta Verleová

Predsedníčka ASP Mária Andrášiková, šéfredaktor Vzletu Stevan Lenhart a riaditeľka petrovskej školy Vlasta Verleová

Kultúrna identita a národné povedomie sa pestujú aj prostredníctvom mládežníckeho časopisu Vzlet. Okrúhly stôl, ktorý usporiadali Asociácia slovenských pedagógov, ZŠ Jána Čajaka, NVU Hlas ľudu a redakcia Vzletu, pomôže redakčnému tímu pri vynovení či osviežení jeho koncepcie. Stevana Lenharta, zodpovedného redaktora časopisu, zaujímalo, či texty nie sú príliš náročné pre čitateľov a čo ich najviac zaujíma.

Učitelia - aktívni účastníci okrúhleho stola

Učitelia – aktívni účastníci okrúhleho stola

Tento okrúhly stôl bol vlastne rozhovor s učiteľkami slovenčiny, ktoré otvorene hovorili o tom, že by ideálne bolo, keby sme mali dva mládežnícke časopisy – pre žiakov základnej školy a pre starších mládežníkov.

Ohlasy z terénu sú aj o tom, že žiakov potešia ich zverejnené práce vo Vzlete. Priali by si záživnejšie komiksy, portréty mladých umelcov. Diskutérom sa páčil návrh šéfredaktora, aby jednu stranu v časopise pripravovali čitatelia a aby to zakaždým boli žiaci inej školy.

V diskusii sa zúčastnila aj jazyková redaktorka Hlasu ľudu Anna Horvátová, ktorá priblížila i novú rubriku Jazykové poučky. Prítomní vyjadrili prianie, aby sa v časopise dbalo na dôsledné zastúpenie prostredí, aby sa nezabúdalo na západný Sriem. Ako pozitívum vyzdvihli skutočnosť, že sa už roky nemenila cena časopisu.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs