HARMONOGRAM: Oslavy 70 rokov Hlasu ľudu a 150 rokov slovenského tlačeného slova

15.okt 2014

HARMONOGRAM: Oslavy 70 rokov Hlasu ľudu a 150 rokov slovenského tlačeného slova

Foto: O. Filip

Foto: O. Filip

Tradícia slovenského tlačeného slova na území súčasnej Vojvodiny prítomná presne 150 rokov, čiže od roku 1864, keď profesor novosadského gymnázia Jozef Podhradský začal vydávať časopisy pre deti a mládež Slávik a Zornička.

Dejiny slovenskej vojvodinskej publicistiky v “prísnom” slova zmysle sa začínajú písať roku 1902, keď v Novom Sade začína vychádzať prvý slovenský politicko-spoločenský mesačník, neskôr dvojtýždenník Dolnozemský Slovák (1902 – 1914, 1918 – 1920), ktorý bol predchodcom novín Národná jednota (1920 – 1941), ktoré vychádzali medzi dvoma svetovými vojnami, po ktorých na scénu tlače tunajších Slovákov prichádza časopis Hlas ľudu (1944), ktorý prechádzal a prechádza rôznymi zmenami – od formátových, grafických, obsahových a pod.

Rok 2014 je teda v dejinách slovenského novinárstva vo Vojvodine a Srbsku mimoriadne dôležitý, keďže je rokom veľkého historického jubilea, akým je 150. výročie slovenskej tlače vo Vojvodine, ako aj 70. výročie informačno-politického časopisu Hlas ľudu.

Oslava týchto jubileí, ktorá bude pracovno-slávnostná, bude prebiehať v dňoch 17. až 18. októbra t. r. v Novom Sade a v Báčskom Petrovci, keď bude zorganizovaná medzinárodná vedecko-odborná konferencia, slávnostná akadémia, vernisáže dvoch výstav a ďalšie podujatia. Podujatia finančne podporujú Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

 

harmonogram oslav Hlas ludu
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs