Historický kalendár – 10. apríla

9.apr 2013

1908 – v Dolnom Kubíne sa narodil diplomat, básnik a publicista Theo H. Florin, vl. m. Teodor Herkeľ. Žil v Novom Sade a v Paríži, počas 2. sv. vojny sa v Londýne zapojil do protifašistického odboja. Po vojne bol v diplomatických službách v Paríži a Washingtone, neskôr v Prahe osobný tajomník ministra zahraničných vecí Vladimíra Clementisa. V r. 1950 – 1953 bol protizákonne väznený. Autor poézie: Z diaľky, Ruže smútku, Predjarie, V nezvučnú hodinu, Oheň na Potomacu, Sentimentálny pútnik, monografie Janko Alexy a slovníka Oravci v slovenskej kultúre. Zomrel 11. marca 1973 v Dolnom Kubíne.

1921 – v Spišskej Sobote zomrel architekt Gedeon Majunke. Medzi jeho diela patria liečebne, zotavovne a letoviská vo Vysokých Tatrách – v Tatranskej Lomnici hotel Slovan, Slovenský dom, Turistický dom a Kúpeľný dom, administratívne budovy, obytné domy a kostolíky. Reštauroval spišské kaštiele. Narodil sa 10. mája 1854 v Spišskej Sobote.

1927 – v New Yorku sa narodil americký biochemik Marshall Warren Nirenberg. Spolu s R. W. Holleyom a G. H. Khoranom nositeľ Nobelovej ceny za medicínu (1968) za objasnenie genetického kódu a jeho funkcie pri biosyntéze bielkovín. Zomrel v roku 2010.

1954 – zomrel francúzsky vynálezca Auguste Lumiere. S bratom Luisom vynašli kinematografický prístroj – cinématographe a v decembri 1895 usporiadali v Paríži prvé verejné filmové predstavenie. A. Lumiere sa narodil 19. októbra 1862.

1992 – zomrel britský chemik Peter Dennis Mitchell. Nositeľ Nobelovej ceny (1978) za objasnenie princípu premeny energie v živých systémoch a za objavenie princípu bunkového dýchania. Narodil sa 29. septembra 1920.

2010 – cestou na spomienkové podujatie pri príležitosti 70. výročia masakry 22 tisíc poľských dôstojníkov a príslušníkov inteligencie v Katynskom lese sovietskou tajnou službou NKVD havarovalo lietadlo s poľskou
delegáciou. Haváriu neprežil nik z 96 ľudí na palube vrátane prezidenta Lecha Kaczynského, jeho manželky a desiatok významných osobností poľského politického a kultúrneho života.

SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs