Úspechy staropazovského divadla

10.apr 2013

V roku, keď SD VHV v Starej Pazove oslavuje 110. výročie divadelníctva, nielenže sa divadelníkom podarilo pripraviť dve premiéry, ale obe predstavenia už zožali prvé úspechy na prehliadkach scénického umenia. Podľa ocenenia selektorky Sanely Miloševićovej po obecných súťažiach v Srieme medzi ôsmimi predstaveniami zaradenými do oblastnej súťaže, čiže na Festival divadelných ochotníkov Sriemu – ktorý sa v nedeľu začal v Irigu – sú aj dve nové inscenácie SD VHV zo Starej Pazovy. Ináč drámu z minulého storočia Drahá pani profesorka Ľudmily Razumovskej v réžii Aničky Balážovej mladí staropazovskí divadelníci zahrali v utorok 9. apríla a už v stredu 10. apríla obecenstvo sa potešilo druhému pazovskému predstaveniu – choreodráme Babylon, autorskému projektu Miroslava Kožíka.

Aj detské divadlo zožalo úspechy s predstavením Rozprávka na dobrú noc v réžii Aničky Balážovej, Andrey Dvornickej a Libuše Simendićovej. Podľa ocenenia selektora Alexandra Baka postúpilo do oblastnej súťaže detskej divadelnej tvory, ktorá sa uskutoční 23. a 24. apríla v Rume. Môžeme iba konštatovať, že sa ani v jubilejnom roku SD VHV nemusí obávať o svoju budúcnosť, lebo má mladé divadelné nádeje, ktoré sľubujú, že aj ony budú divadlo hrávať každý rok.

A. Simonovićová

 

 

 

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs