Ondrej Farkaš 1921 – 2013

10.apr 2013

IN MEMORIAM

V bratislavskej nemocnici po krátkej chorobe 6. apríla t. r. vo veku 92 rokov zomrel jeden z najstarších aktívnych členov a v mnohých mandátoch člen užšieho vedenia Spolku Slovákov z Juhoslávie, resp. Srbska binguľský Bratislavčan Ondrej Farkaš.

Narodil sa 1. apríla 1921 v Binguli. Pôsobil tu ako úradník v Poľnohospodárskom družstve, ale celý svoj voľný čas venoval práci v SKOS M. R. Štefánika, čitárni a Matici. Zastával aj vedúce funkcie v MOMS Binguľa, v spolku bol horlivým divadelníkom a režisérom.

V roku 1949 sa s rodinou vysťahoval na Slovensko, kde úspešne absolvoval dráhu od skladného robotníka, vďaka školeniu až po jedného z riaditeľov v podniku pre exportovanie strojov a dielcov značky Zetor.

Na rodisko nikdy nezabudol a lásku k Binguli vštepil i svojim  potomkom. Spolu so synmi Dr. Vladimírom Farkašom, svetoznámym vedcom v oblasti chémie – ináč manželom Dr. Etely Farkašovej, spisovateľky známej i v našich priestranstvách – a s druhým synom Ing. Mirkom Farkašom a jeho manželkou Dr. Vierkou Farkašovou, zamestnávajúcou sa reformou vysokého školstva i v Novom Sade, pomáhali rodisku i v krízových časoch. Na ich hmotnú podporu a rady vďaka projektom a osobným známostiam tak spolku, ako i cirkevnému zboru si určite mnohí Bingulčania, ich bývalí spoluobčania, s vďakou spomínajú.

                                                                                          J. Feldy 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs