Na výstave minulosť a jedinečnosť

10.apr 2013

Zo stretnutia veľvyslankyne Radmily Hrustanovićovej a umelca a režiséra Miroslava Benku (foto: archív Art centra Chlieb a hry)

V BRATISLAVE

Umelecké fotografie pod názvom Obrazy dávno zabudnutých predkov sú toho času v slávnostnej sieni Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v Bratislave. Vernisáž bola 2. apríla, keď výstavu otvorila Radmila Hrustanovićová, veľvyslankyňa Srbskej republiky na Slovensku. V príhovore zdôraznila skutočnosť, že Slováci vo Vojvodine sú pracovití a priateľskí a sú najobľúbenejšou národnostnou menšinou v jej vlasti.

Za prítomnosti vzácnych hostí, medzi ktorými bol aj Eduard Kukan, slovenský europoslanec a až trinásti veľvyslanci, návštevníkom sa prihovoril aj Igor Furdík, predseda ÚSŽZ. Poznamenal, že fotografie na tejto výstave sú dôkazom objavnosti, neustáleho hľadania nových foriem umeleckého stvárnenia kultúrneho a historického dedičstva našich krajanov na Dolnej zemi.

– Túžil som, aby naše fotografie boli prezentované aj širšiemu obecenstvu, našim krajanom v Bratislave, na Slovensku, a mnohopočetným milovníkom tohto druhu umenia na Slovensku, s cieľom presadiť to, v čom sme jedineční. Myslím tu predovšetkým na zobrazené ľudové zvyky, obyčaje a mýty, starobylé kroje a ovzdušie, ktoré som túžil zachovať pred zabudnutím, – povedal nám po návrate z Bratislavy významný umelec Miroslav Benka.

Tak po uvedení tejto výstavy v Starej Pazove, v Novom Sade, Budapešti, Varšave, Rijeke a iných európskych mestách, po druhýkrát umelecké fotografie zavítali do Bratislavy. Prvýkrát to bolo vlani koncom októbra, keď boli nainštalované na Ministerstve zahraničných vecí Slovenska v rámci Stálej konferencie 2012, teda pre pomerne užší kruh ľudí – delegátov z 23 krajín sveta. Výstava umeleckých fotografií z produkcie staropazovského Art centra Chlieb a hry je tentoraz otvorená do 14. apríla.

A.   Simonovićová


 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs