Dejiny Slovenska aj v Báčskej Palanke

10.apr 2013

Vzácna publikácia Dejiny Slovenska autora Dušana Kováča v preklade do srbčiny po verejnom predstavení v Novom Sade a v Báčskom Petrovci (vo štvrtok 4. apríla) predĺžila svoju propagačnú cestu k potenciálnym čitateľom i v Báčskej Palanke. Večierok obohatený o úryvky z knihy a o hudobné čísla odznel v Slovenskom dome v piatok 5. apríla. Na snímke Martina Kováča: (zľava) akademik Milorad Miloradov, prekladateľ Samuel Boldocký, autor akademik Dušan Kováč a predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová.

a. f.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs