Pestrý program detvanovcov

10.apr 2013

Vo Vojlovici sa láska k tancu a tradičnému kroju pestuje od malička

VOJLOVICA

Tradičná Vojlovická veselica tohto roku potešila mnohopočetné obecenstvo práve vo Veľkonočný pondelok 1. apríla. Hudobno-folklórny program moderovala Lýdia Marková a otvorili ho mládežníci cirkevného zboru príležitostnou básňou. Svojou detskou bezprostrednosťou a veselosťou detská folklórna skupina Perličky potom rozdávala radosť divákom. Alisa Oravcová a Miona Pavlovová sa okrem v tanci predstavili aj ako recitátorky.

Mužská a ženská spevácka skupina zaspievali dve nové zmesi ľudových piesní a pripravili ich so svojím vedúcim Vladimírom Kolárikom, ktorý vedie aj orchester. Na veselici nechýbal tradičný tanec Tapantoše, ktorí sa už dávno tancoval na svadbách, a vďaka ktorému sú Vojlovičania všade známi. Tanečníci okrem toho zatancovali aj zaujímavé choreografie z uplynulých ročníkov Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… Umeleckým vedúcim folklórnych skupín je Michal Spišiak. Obecenstvo nešetrilo dlane. Za úsilie a krásne pripravený program odmeňovalo potleskom každý bod programu. Mirko Beracka príjemne prekvapil obecenstvo veľkonočným vinšom, ktorým program uzavreli. A pripomeňme, že hostia a účastníci programu boli odmenení farbeným vajíčkom.

                                                       Alena Gajanová


 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs