Obecná detská folklórna prehliadka

10.apr 2013

V utorok 16. apríla o 18. hodine v sieni Slovenského vojvodinského divadla bude obecná detská folklórna prehliadka, ktorú organizačne bude mať na starosti Kultúrno-umelecký spolok Petrovská družina.

J. Č-p

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs