Paradox

10.apr 2013

V piatok 19. apríla na javisku Slovenského vojvodinského divadla o 20. hodine sa pohostinsky predstavia divadelníci z Crvenky s inscenáciou Paradox. Ich hostiteľmi je Divadlo VHV z Petrovca.

J. Č-p

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs