Narodeniny

11.apr 2013

Slovo narodeniny sa často používa nevhodne, respektíve nesprávne. Najmä keď ideme cifrovať a povieme „výročie narodenín“, a aj také spojenie, akým je „rodný deň“. Tento prešľap vznikol pri nenáležitom preklade srbského slova rođendan a v nárečí sa veľmi udomácnil; obom týmto nelogickostiam sa treba vyhýbať.

Narodeniny spomíname, oslavujeme vo výročný deň narodenia. Čo do významu výrazy narodeninyvýročie narodenia sú rovnoznačné a významovo totožné. Nesprávne je hovoriť „rodný deň“ a „výročie narodenín“; ak namiesto slova narodeniny dosadíme nenáležité spojenie „výročie narodenín“, vznikne nezmyselný výraz „tridsiate výročie výročia narodenia“.

Obyčajne aj spomenieme, o ktoré narodeniny ide: o päťdesiate, šesťdesiate, sedemdesiate… a veľmi často namiesto týchto spojení povieme: päťdesiatiny, šesťdesiatiny, sedemdesiatiny. Tieto skrátené výrazy nie sú nesprávne, ale ich treba používať veľmi opatrne, lebo sa týmito výrazmi v matematike označujú aj zlomky. Podobne je to aj s podstatnými menami osemnástka, dvadsiatka, päťdesiatka, šesťdesiatka…, ktorými sa pomenúvajú aj veci označené danými číslami a aj počet rokov. Tieto slová preto treba používať veľmi opatrne, aby nevznikla pochybnosť, či ide o narodeniny, zlomky alebo označenie vecí určitými číslami.

ah

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs