Výstava obrazov a okrúhly stôl

11.apr 2013

V máji minulého roku Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec úradne schválilo elaborát Lokálneho akčného plánu (LAP) pre vzdelávanie Rómov v Obci Báčsky Petrovec na obdobie rokov 2012 – 2015. Takto sa aj Báčskopetrovská obec zapojila do pravidelnejšej a sústavnej pomoci spoluobčanom rómskej menšiny. Založili aj koordinačné teleso pre realizáciu a sledovanie uskutočňovania cieľov LAP.

Na vernisáži obrazov rómskych maliarov sa prihovorila aj umelkyňa Maja Familićová

Tak ako aj v iných obciach v Srbsku, aj v školách tejto obce si 8. apríla pripomenuli Svetový deň Rómov, aby sa upriamila pozornosť verejnosti na postavenie a chudobu rómskeho národa v Srbsku. Na území obce podľa údajov zo sčítania obyvateľstva v roku 2011 sa k tejto menšine hlásilo 108 Rómov, kým sa pred desaťročím hlásilo iba 85 občanov. Ich reálny počet je väčší (zo 200 osôb) a prevažne sa zaraďujú do kategórie nezamestnaných. Pričinením sa ich vlastného združenia Čirikli v Petrovci pozdvihujú vlastnú národnú hrdosť a prihlasujú sa k svojmu národu.

V nedeľu 7. apríla v foyeri Slovenského vojvodinského divadla pri príležitosti Svetového dňa Rómov otvorili i výstavu obrazov popredných rómskych maliarov. Hosťom pri vernisáži bola aj výtvarná umelkyňa a poetka Maja Familićová, ktorá je zároveň členkou výboru pre kultúru Národnostnej rady rómskej národnostnej menšiny v Belehrade. Výstavu otvoril predseda obce Pavel Marčok. Potom v budove obce zorganizovali aj okrúhly stôl na tému upovedomenia rodičov o význame vzdelávania ich detí.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs