Malý svet v tridsaťročnej budove

11.apr 2013

Žiaci a kolektív Základnej školy Jána Amosa Komenského za prítomnosti vzácnych hostí v piatok 5. apríla oslávili deň svojej školy. Predpoludním si žiaci a učitelia spolu zašportovali a pekne sa pritom pobavili. Venovali sa volejbalu, ktorý je v tejto škole zvlášť populárny šport, ale nevystal ani futbal. Popoludní oslavy Dňa školy pokračovali v Dome kultúry slávnostným kultúrno-umeleckým programom. V príhovore riaditeľka kulpínskej školy Jovanka Zimová medziiným vyzdvihla:

Siedmaci v divadle o Kulpíne: (zľava) Miroslav Ďuga, Vladimír Zima, Martina Šimová a Rastislav Širka

– Naša škola má bohatú – viac ako 200-ročnú tradíciu. Ale my sa dnes venujeme druhému výročiu: v tomto roku si pripomíname 30. výročie, čo naša škola pracuje v novej školskej budove. Aj keď je už 30-ročná, škola predstavuje jeden malý svet, v ktorom žijeme a pracujeme. A tiež svet, v ktorom sa snažíme sledovať súčasné trendy a byť čím bližšie deťom, teda nadviazať s nimi bezprostredný kontakt a čím kvalitnejšie im prenášať vedomosti. Z našej školy preto odchádzajú žiaci, ktorí dosahujú pekné výsledky i v ďalšom školení. A vždy nás poteší, keď sa nám s tým prídu pochváliť a podeliť tú radosť aj s nami. Za všetkým tým stojí i usilovná práca učiteľov. Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať aj našim penzistom, ktorí nám vytrasovali cestu života v škole, aby sa nám po nej ľahšie chodilo. Ďakujeme za skúsenosti a dobré rady.

Divákov v plnej sieni DK potešili žiaci a učitelia ZŠ v Kulpíne piesňami v slovenčine, srbčine a v angličtine, recitáciami, rytmickým tancom, divadielkom. Zaspieval aj žiacky chór pod vedením Olivery Gabríniovej. Program moderovali žiačky Iva Koruniaková a Gabriela Gajinovová. Záver programu patril tiež divadlu. Totiž siedmaci a šiestaci (žiaci 7. a a žiaci 6. a triedy) zahrali divadelnú hru venovanú dejinám a súčasnosti Kulpína. Divadielko bolo popretkávané hudbou v podaní žiackeho orchestra.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs