Do pokrajinskej súťaže sa dostali aj Slováci

11.apr 2013

Po absolvovaní obecných prehliadok v obciach Odžaci, Kula, Nový Sad, Srbobran, Báč, Vrbas, Báčska Palanka, Báčsky Petrovec, Žabalj, Titel a Temerín najúspešnejší žiaci v prednese krásneho slova aj tohto roku sa stretli v Báči a 23., resp. 24. marca súťažili vo vyššom oblastnom rangu – zahrňujúci celý Juhobáčsky obvod.

Všetky štyri petrovské gymnazistky tiež postúpili do pokrajinskej recitačnej súťaže: (zľava) A. Hašková, N. Rybárová, E. Vršková a M. Zolňanová

Po vypočutí účinkujúcich porota zhodnotila recitačnú zručnosť žiakov a vyhlásila víťazov v jednotlivých kategóriách. Výsledky sme získali od pracovníkov Slovenského vojvodinského divadla v Petrovci a podľa nich v rámci najmladšej skupiny porotu svojím prednesom zaujali a vysoko na rebríčku sa umiestnili druháčka z Kulpína Timea Čemanová, ktorú nacvičovala Anna Peťkovská, a štvrták z Petrovca Martin Pavčok, ktorého nacvičila Miluška Anušiaková-Majerová.

V rámci skupiny žiakov od 5. po 8. ročník základných škôl u poroty umeleckým prednesom zabodovali aj siedmaci z Petrovca Lýdia Nikolajevićová a Martin Krajčík a so svojou mentorkou M. Anušiakovou-Majerou tiež získali postup. Okrem nich postúpili aj Nina Ramićová z Báčskej Palanky a Zlatko Klinovský zo Selenče. S nimi pracovali profesorky Mária Šulcová a Vladislava Lovásová.

Postup do pokrajinskej prehliadky si kvalitou prednesu umeleckého textu u gymnazistov zabezpečili všetci štyria petrovskí gymnazisti, ktorí postúpili z obecnej prehliadky. Sú to prváčka Elena Vršková z Hložian a druháčka Malvína Zolňanová zo Selenče, ktorým mentorkou bola profesorka Annamária Boldocká-Grbićová. Úspešné boli i štvrtáčky Nataša Rybárová z Petrovca a Aleksandra Hašková z Kulpína, ktorých umelecky usmerňovali pedagogičky M. Anušiaková-Majerová a Helena Despićová.

Pokrajinská recitačná súťaž sa tradične usporadúva v Sečnji a tohto roku bude od 19. do 21. apríla.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs